(Yusuf Özkan / Cumhuriyet – 1 Mart 2016)

Cerattepe’deki maden için bölgeye özgü arılar da görmezden gelinmiş.

Artvin Cerattepe’deki maden karşıtı mücadele hukuksal zeminde sürerken hazırlanan son ÇED raporunda bölgeye özgü Kafkas ırkından yüz binlerce arının görmezden gelindiği ortaya çıktı.

Rize İdare Mahkemesi 2014 sonunda verdiği kararla, bakır ve altın madeninin ÇED raporunu iptal etmiş, “projenin yeri hatalıdır” vurgusu yapmıştı. Ancak ÇED yönetmeliğinde yapılan değişiklikle AKP’ye yakın Cengiz Holding’e yeni bir rapor verilmiş bunun üzerine yöre halkı direnişe geçmişti. Ayrıca son ÇED raporunun da yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, yine Rize İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde, son ÇED raporundaki çarpıklıklara değinilirken ilginç veriler paylaşıldı. Rapora göre, Artvin’de en sık görülen bulaşıcı hastalıkların kuduz, tüberküloz ve anjin olarak sıralandığı belirtilerek “Muhtemelen başka bir ÇED raporundan kopyalanan bu tespitin Artvin’le ilgisi yok” denildi. Yine raporda, Artvin yerine ilçesi olan Murgul’un doğal güzelliklerinin sıralandığı anımsatılarak proje Artvin merkezde yorumu yapıldı.

Arıcılık yok

Raporda, bölgeye özgü Kafkas ırkı arılarının görmezden gelinmesine de şöyle değinildi: “Raporda Artvin’in Kafkas arı ırkının gen merkezi olduğu, ildeki koloni sayısının 104 bin 525 adet olduğu, yılda 891 ton bal üretimi yapıldığı, ilde yaygın arıcılık yapılmasına rağmen proje alanı olan Cerattepe ve çevresinde herhangi bir arıcılık faaliyetine rastlanmadığı, bilgisi yer almaktadır.”