(Doğu Eroğlu/BirGün-4 mart 2016)

Birbirlerinin kopyası olarak yazılan bilirkişi raporlarını mahkeme görmedi. Cenal Termik Santralı için açılan davada yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Çanakkale’nin Biga İlçesi Karabiga Beldesi’nde Cengiz Holdinge bağlı ve inşaatı süren Cenal Termik Santralı hakkında açılan ÇED Olumlu Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması davasında, ‘kopyala-yapıştır’ bilirkişi raporunu teslim alan mahkeme, yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Önceki gün TMMOB’ye bağlı meslek odaları ve Çanakkaleli yaşam hakkı savunucusu kurumlar, 4 farklı termik santralın iptal davalarında hazırlanan bilirkişi raporlarının bir örnek olduğu ve santral isimleri ve haritalar değiştirilerek tek bir metinden üretildiği iddiasıyla bilirkişi heyetindeki isimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Cenal Termik Santralı hakkında Çanakkale İdare Mahkemesine teslim edilen ve yürütmeyi durdurma kararında etkili olan bilirkişi raporu da söz konusu 4 ‘kopyala-yapıştır’ rapordan biri. Fakat Cenal Termik Santralını kurtaran tek unsur ‘kopyala-yapıştır’ hilesi olmadı; proje alanında yaşayan Akdeniz fokları yine hasıraltı edildi, davaya konu ÇED Raporu’ndan alıntı yapıldı, iptal edilmiş mevzuat kullanılarak raporda termik santral savunuldu.

Karabiga’da, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararları iki defa mahkemelerce iptal edilen Cenal Termik Santralının, Priapos Antik Kenti bitişiğindeki inşaatı sürüyor.