(KOS Medya – 23 Mart 2016)

Başta İstanbul’un Kuzey Ormanları olmak üzere tüm Marmara’nın canlı hayatına kasteden 3. Köprü’yü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu için Bakanlar Kurulu Çekmeköy, Başakşehir, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve ve Pendik’in bazı köylerinde acele kamulaştırma için 21 Mart 2016 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne izin verdi.

23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Çekmeköy, Başakşehir, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve ve Pendik’in bazı köylerinde belirlenen parsellere, Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre sadece yurt savunması ihtiyacı vb. olağanüstü durumlarda verilebilecek acele kamulaştırma kararıyla Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı için el konuluyor. Daha önce 3. Havalimanı ve 3. Köprü için yapılan acele kamulaştırmalarda haklarını alamadıkları için dava açan köylülerin davaları devam ederken, insanlar ve diğer canlılar bu son karar sonucunda yıllardır yaşadıkları yerlerden rant ve daha fazla rant için kovulmaya devam edecek.

Screenshot 2016-03-23 14.00.27

Kamulaştırma Kanunu 27. madde şu şekildedir: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.”

Savaş koşullarında verilmesi gerekirken talan aracı olarak kullanılan “Acele Kamulaştırma” kararlarının tarihine kısaca baktığımızda, AKP iktidarı dönemindeki korkunç artış ortada. Acele Kamulaştırma yetkisi Bakanlar Kurulu tarafından ilk defa 1978’de kullanılmıştır. 1978 ve 1979’te 4, 1980’de 6, 1990’larda 4 defa verilen karar, 2000’li yıllarda ise inşaat ve enerji alanındaki AKP talanını sürdürmek için yüzlere ulaşmıştır. Resmi Gazete’de yapılan tarama sonuçlarına göre, Bakanlar Kurulu 2011 yılında 28, 2012 yılında 160, 2013 yılında 250, 2014 yılının sadece ilk yarısında 165 acele kamulaştırma kararı vermiş. Özellikle yandaşların yaptığı projelerde verilen kararlar dikkat çekiyor.

Sadece Bakanlar Kurulu’nun alabildiği acele kamulaştırma kararlarının sebeplerini taradığımızda ise sırayla karayolları yapımını, kentsel dönüşüm projelerini ve HES projelerini görüyoruz.

Screenshot 2016-03-23 14.01.02
Screenshot 2016-03-23 14.16.44