(Cumhuriyet – 5 Nisan 2016)

Coğrafya Öğretim Programı taslağında Kanal İstanbul’a övgüler diziliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, taslakla ilgili eleştiri ve önerileri değerlendireceklerini belirttiler.

Ortaöğretim Coğrafya Dersi Taslak Öğretim Programı’na göre, “dünya evrende yaşam olan yegâne gezegen”. Kanal İstanbul ise “tüm dünya haritalarını değiştirecek geniş etki alanına sahip olacak” diye nitelendiriliyor.,

Türk Coğrafya Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulan “Ortaöğretim Coğrafya Dersi Taslak Öğretim Programı” üzerinde yaptığı değerlendirmeyi rapor haline getirdi.

Raporda, yeni müfredat taslağı, belirsiz, yanlış ve net olmayan ifadelerin bulunması, objektif olmayan siyasi değerlendirmelere yer verilmesi açılarından eleştirildi.

Tarafsız değil

Raporda, yeni müfredat taslağı, belirsiz, yanlış ve net olmayan ifadelerin bulunması, objektif olmayan siyasi değerlendirmelere yer verilmesi açılarından eleştirildi.

Belirsiz ve yanlış ifadeler: “Türkiye’deki sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni bilgi birikimi ve yenilikler”, “Türkiye’nin yeni vizyonu”, bilim dallarının evrenselliği gözetildiğinde “Türkiye Vizyonu’na uygunluğun esas alınması”, “Nüfus ve yerleşme dağılımına yaklaşımın kültürel öğeler üzerinden açıklanması” ve tek kullanım veya dağıtım mekanizmasının bulunduğu bir durumda ekonomik problem olmayacağı” gibi.

Siyasi değerlendirmeler: “Son yıllarda yaşanan istikrarlı kalkınma sayesinde ülkemiz dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir.”

“Yabancı turistlerce tercih edilen öncelikli ülkelerden birisi olmuştur.”

“Azgelişmiş ülkelere yardımda duyarlı, yani çevresindeki ülkelere ve dünyaya yardım elini uzatan ülkeler arasında ön sıradadır.”

“Balkanlar’dan Uygur bölgesine, Arakan’dan Somali’ye kadar pek çok coğrafyada Türkiye’nin izlerine rastlamak mümkündür.”

“Türkiye bölgesel ve küresel bir ülke/güç haline gelmiştir.” “Türkiye: Turizm devi” gibi.

Tartışmalı konular

İnsan-mekân etkileşimini vurgulamak adına son dönemde ciddi tartışmalara yol açan ve hayata geçmesi konusunda birçok bilim insanının çekincesini dile getirdiği bir projenin (Kanal İstanbul) öğretim programında yer alması doğru değildir.

Evrendeki araştırmaların hızla ilerlediği günümüzde kesin yargılar içeren ifadeler ile öğrencilerin sorgulama becerilerinin önüne geçilmemelidir.

“Dünya’yı diğer gezegenlerden ayıran en büyük özellik ise evrende canlı bulunan yegâne gezegen olmasıdır. Ayrıca hiçbir gezegen Dünya benzeri bir atmosfere sahip değildir.”

Kanal İstanbul’a övgü: Taslakta Kanal İstanbul’la ilgili şunlar yazıyor: “Günümüzde insan var olan doğal çevreden bağımsız, planlama yolu ile yapay bir çevre meydana getirme kudretine sahiptir. Kanal İstanbul gibi projeler hazırlayabilmektedir. Şayet Kanal İstanbul projesi hayata geçirilecek olur ise tüm Dünya haritalarını değiştirme gibi geniş bir etki alanına sahip olacaktır.”,

Sorunlu ifadeler

* 4 Son yıllarda yaşanan istikrarlı kalkınma sayesinde ülkemiz dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir.

* Türkiye yabancı turistlerce tercih edilen öncelikli ülkelerden birisi olmuştur.

* Balkanlardan Uygur bölgesine, Arakan’dan Somali’ye kadar pek çok coğrafyada Türkiye’nin izlerine rastlamak mümkündür.