(Sendika.org – 6 Nisan 2016)

Danıştay 14. Daire, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’deki mahalleler için Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘riskli alan’ kararlarını, ‘hukuka uyarlık’ olmadığı gerekçesiyle iptal etti

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Sarıgöl, Yenioğan, Bağlarbaşı mahallelerini ve Sultangazi’deki Cumhuriyet Mahallesi’ni kapsayan “riskli alan” kararları Danıştay 14. Daire tarafından iptal edildi.

Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Mahallesi için 28 Ocak 2013’te ve Sarıgöl, Yenidoğan ve Bağlarbaşı mahalleleri için 15 Aralık 2013’te aldığı “riski alan” kararı almıştı

Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi’nin iptal başvurusu üzerine Sarıgöl Mahallesi için “riskli alan” kararının iptaline karar verildi ve 15 Aralık 2015’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi halkı da, evlerinin sel ve depremlerde hiç hasar görmediğini, alanın deprem haritasına göre 2. derece deprem kuşağında dahi olmadığını ve dolayısıyla yapıların riskli olmadığını belirterek Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açmıştı. Danıştay 14. Daire, burası içinde “riskli alan” kararının iptaline karar verdi.

1168 daire sahibini ilgilendiren “riskli alan” kararında hukuka uyarlık olmadığını belirten Danıştay 14. Daire kararında, bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi için yeterli bilgi, belge ve teknik raporun sunulamadığını, binalardan bilimsel verilere dayanan tespit ve inceleme yapılmadığını, işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığını ifade etti.

gaziosmanpasa-riskli-alan-karari-iptali-1