(Haberdar – 13 Nisan 2016)

Dünya’nın en büyük özel kömür şirketi olan Peabody Enerji (BTU’N), 14 Nisan 2016 tarihinde A.B.D. iflas korumaya başvuru yaparak iflas etti.

Avustralya’da yaptığı yatırımların borç yükünden dolayı iflas eden Peabody’nin, mahkemeye verilen belgeye göre, pasif ve aktif varlıklarının toplamı 10 milyar ile 50 Milyar dolar arasında değişiyor.

Peabody’nin iflası enerji sektöründeki en büyük iflaslardan biri olarak görülüyor. Özellikle gelişmekte olan Çin ve Brezilya gibi pazarlarda kömür talebinin düşmesi en önemli nedenler arasında gösteriliyor.
Kömürün küresel tüketimi azalıyor.

2015 yılında, Eylül ayına kadar kömür tüketiminin yüzde 2.3 ile yüzde 4.6 oranında, toplam 180 milyon ton düştüğünü gösteriyor.

Bu rakam aynı dönemde Dünya’nın en büyük ekonomilerinden olan Japonya’nın aynı dönemdeki tüketiminden 40 milyon ton daha fazla. Bloomberg’in de belirttiği gibi bu düşüş kömür piyasalarında “tarihteki en büyük düşüş”.

Küresel kömür talebinin yaklaşık yarısından sorumlu olan Çin’deki 3 Ocak 2015 ile Ekim 2015 yılları arasında Çin’in kömür talebi, Ocak 2014-Ekim2014 tarihleri arasındaki tüketimi göre yüzde 30 azalarak, 242.95 milyon metrik tondan, 170.31 milyon tona düştü.
Ocak ayında A.B.D’nin ikinci en büyük kömür şirketi Arch Coal kömür talebindeki azalma ve artan çevresel düzenlemelerden dolayı iflas ilan etmişti. Arch Coal ile beraber, 2012’den beri ABD’de iflasını ilan eden kömür şirketi sayısı 49’a ulaşmıştı.