Okuma süresi: 3 dakika

(Sendika.org – 13 Nisan 2016)

Sabah gazetesi düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’nın sonuç bildirgesini “İşte büyük dönüşüm için 20 önemli adım” manşetiyle duyurdu. Erdoğan’a ve hükümete sunulacak bildirgenin maddeleri arasında dönüşüm için gerekli arsa ihtiyacının kamu elindeki alanlardan karşılanması, dönüşüm projelerine Hazine’den pay ayrılması, projelerin hızlanması için belediyelerin ve kamu otoritesinin devreye girmesi, Körfez ülkeleri sermayelerini projelere çekecek sukuk (İslami usule uygun senet) kullanımı için yasal düzenlemeler yapılması var

Sabah gazetesi 11 Nisan’da düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’nın sonuç bildirgesini bugün (13 Nisan) “İşte büyük dönüşüm için 20 önemli adım” manşetiyle duyurdu. Habere göre 20 maddelik bildirge, Tayyip Erdoğan’a ve hükümete sunulacak.

11 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kurultayda esas olarak  kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar üzerinde konuşulmuş, Kürt coğrafyasından İstanbul’a ülkenin dört bir yanında yeni rant alanları ve projelerinin güzellemesini yapılmıştı.

Maddeler arasında dönüşüm için gerekli arsa ihtiyacının kamu elindeki alanlardan karşılanması, dönüşüm projelerine Hazine’den pay ayrılması, projelerin hızlanması için hak sahipleriyle müteahhitlerin arasına belediyelerin ve kamu otoritesinin girmesi, Körfez ülkeleri sermayelerini projelere çekecek sukuk (İslami usule uygun senet) kullanımı için yasal düzenlemeler yapılması var.

Yağma için 20 adım

Söz konusu bildirgenin maddeleri şöyle:

Toplam 6 milyon konutun dönüştürülmesinin zaruri olduğu Türkiye artık, insanların toprakla daha rahat buluşacağı yatay mimariye geçmeli. Akıllı ve çevreci şehirlerin oluşturulması için yasal altyapı hazırlanmalı.

Kentsel dönüşüm sonucu oluşacak değer artışı kamunun da içinde olduğu paydaşlara eşit şekilde dağıtılmalı.

Kent düzeyinde dönüşüm alanları bir bütün olarak ele alınmalı. Dönüşümde finansal çıkmazları olan projeler, karlı olanlarla sübvanse edilmeli.

Kentsel dönüşüm master planları uzun vadeli uygulama stratejilerini içermeli. Planlı yerleşim sayesinde depremin yaratacağı olası riskler bertaraf edilmeli.

Yoğunluk artışı yapılmadan dönüşümü sağlayacak alanların gerekli arsa ihtiyacı öncelikle kamu elindeki olası rezerv alanlarından karşılanmalı.

Sosyal ve çevreci olduğu gibi ekonomik getirisi de olan projeler, altyapı ve donatı alanlarının inşası yapılmalı.

Katılım bankalarının kentsel dönüşüm için alternatif finansman modelleri geliştirilmeli. Bu kapsamda sukuk gibi enstrümanların kullanımı için yasal düzenlemeler yapılmalı.

Şehirde yoğunlaşmayı önlemek için emsal artışı olamayacak yerlerde dönüşüm yapan müteahhitler rezerv alanlardan uygun fiyatlı arsalarla desteklenmeli.

Yabancıya konut satışında vatandaşlık ya da uzun süreli oturma izni gibi teşvikler verilmeli.

Yerinde dönüşüm yerine master planlı, içinde eğitim binalarından enerji tesislerine kadar kendi kendine yeten yeni şehirler ve süper kentler kurulmalı.

Enerjinin tamamını ithal eden bir ülke olarak maksimum enerji tasarrufu sağlayan, suyu minimum kullanan, yağmur suyu ve atık suları tekrar kullanabilen akıllı kentler teşvik edilmeli.

Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması için hak sahipleriyle müteahhitlerin arasına belediyeler ve kamu otoritesinin girmesi sağlanmalı.

Faiz oranları kentsel dönüşüm hareketini teşvik edici seviyelere çekilmeli.

Yurtdışı tanıtım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde bir fon kurulmalı. Buna gayrimenkul geliştiricileri de dahil edilmeli.

Sektörde cayma hakkı yeniden düzenlenmeli. Vatandaşın parasını geri alma hakkı şirketleri sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlenmeli.

Konutta uygulanan KDV oranlarında yeni uygulama getirilmeli. Yüzde 18’e ulaşan KDV kademelendirilmeli. Kayıtdışı çalışan şirketlerin yarattığı haksız rekabet önlenmeli.

Belediyelerin sahip olduğu müktesep hak konusu gözden geçirilmeli. Bina belli bir seviyeye gelse de belediye proje alanını değiştirebiliyor.

Hazine, konut projelerinde kullanılmak üzere ‘nitelikli fon’ ayırmalı. Genel bütçeden de kentsel dönüşüm için ayrılan pay artırılmalı.

Türkiye, marka şehirler üretmeli. İstanbul, Bursa, Gaziantep gibi şehirler kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında marka şehir haline getirilerek, yabancılara tanıtılmalı.

Modern binalarda Selçuklu mimarisinin izleri olmalı. Mahalle tarzı projelerin artması için kamunun teşvik geliştirmesi sağlanmalı.

KENTSEL DONUSUM KURULTAYI FOTOGRAFLAR: METIN ARABACI

Sabah gazetesinin ifadesiyle “kentsel dönüşümle ilgili kamu ve özel sektörden tüm kilit kurumların katıldığı” kurultayın katılımcılarından biri de Ali Ağaoğlu’ydu.

Bizzat Erdoğan sundu, tekrar Erdoğan’a sunulacak

Kurultayda konuşan Erdoğan’ın dile getirdiği başlıklar, 20 maddelik bir sonuç bildirgesi olarak tekrar Erdoğan’a ve hükümete sunulmak üzere hazırlanmış durumda.

Bildirge maddeleri arasında bulunan “Toplam 6 milyon konutun dönüştürülmesinin zaruri olduğu”ifadesini Erdoğan da dile getirmiş, “Şu ana kadar 48 ilimizde 179 alan riskli bölge ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bulunuyor. Ayrıca 21 ilimizde 37 bin 782 dekar büyüklüğünde bir yer rezerv yapı alanı olarak tespit edilmiş durumda” demişti.

“İş ve siyaset dünyası” buluştu, karar verdi 

Toplu konutta özgün ve yerel bir mimariyi hayata geçirdiklerini ileri süren Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul projesinin “ne olursa olsun” yapılacağını ifade etmiş, toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle borçlandırdıkları insanların kredi ödeme zorluklarına, bankalara tüketici kredi faizlerinde düşüş çağrısı yaparak “çözüm” sunmuştu.

Erdoğan, “Devletin görevi sadece yapıları değil, aynı zamanda gönülleri de imar etmektir. Vatandaşlarımızın devletine olan güven, bağlılık ve inançlarını güçlendirmek zorundayız” diyerek Kürt illerinde yürütülen acele kamulaştırma ve kentsel dönüşüm projelerini savunmuş, Hakkari ve Şırnak kent merkezlerinin taşınarak Yüksekova ve Cizre’nin il yapılması çalışmasını da bir kez daha hatırlatmıştı.

Sabah gazetesinin ifadesiyle “İş ve siyaset dünyasını buluşturan” kurultayda Tarlabaşı’ndan Okmeydanı’na neredeyse tüm Beyoğlu’nu pazarlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Piyalepaşa’da beraber iş yaptığı Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve AKP’yle büyüyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de kurultaya konuşmacı olarak katılmıştı.