( GündemEdirne – 15 Nisan 2016 )

DAYKO tarafından yapılan açıklamada, Demirköy’e yapılması planlanan ‘Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması’ kapsamında 91 adet sondaj noktasını Edirne İdare Mahkemesinde açmış olduğu davayı kazanarak engel olduğunu duyurdu. Mahkeme ayrıca Kırklareli Valiliği’nin verdiği ‘ÇED gerekli değil’ kararını da iptal etti.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Edirne İdare Mahkemesi’ne açtığıyla davayı kazanarak Kırklareli Demirköy’e ‘Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması’ kapsamında yapılması planlanan 91 adet sondaj noktasına engel oldu.

“91 yerden hançerlenmesine engel olundu”

DAYKO tarafından yapılan açıklamada, “Kırklareli İli, Demirköy İlçesi ve Balaban köy arasında ki   toplam 2831.75 hektar, (28,317 dekar) alanda 91 adet sondaj noktasında,   gerçekleştirilmesi planlanan  ‘Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması’ projesine, Kırklareli Valiliğin, ‘Çevresel Etki  değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararına karşı DAYKO Edirne İdare Mahkemesinde açmış olduğu davayı kazanarak Istrancaların en yabanıl ormanların yaşama hakkı yargı güvencesi ile sağlanarak. Istrancaların 91 yerden hançerlenmesine engel olunmuştur. Ruhsat sahası içinde ülkemizin ve Avrupa’nın en yabanıl ormanlarının olduğu ülkemizdeki az miktarda bulunan beyaz kayın ağaçlarının burada olduğu, ruhsat sahası içinde yüzlerce su kaynağının bulunduğu Demirköy ilçesinin su içme su ihtiyacının buradan temin edildiği PTD tanıtım dosyasında yer alan flora ve fauna verilerin bölgeye ait olmadığı, proje alanı çevresinde gözlem yapılmadığı, bölgede doğal yaşamın ve yaban hayatının oldukça zengin olduğu, nesli tükenme tehlikesinde bulunan birçok canlının bu bölgede yaşadığı, maden arama sahasının tamamen biyosfer alanı içerisinde kaldığı, sahada 1 adet yüzeysel 7 adet yer altı suyundan oluşan koruma alanın bulunduğu, çevre düzeni planında içme kullanma suyu kaynaklarına mutlak ve kısa mesafede madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunduğu, söz konusu faaliyetin başlaması halinde yer altı ve yer üstü sularının kirleneceği ve insan sağlığı ve diğer canlı varlıklarının sağlığı tehlikeye gireceği gibi her bir sondaj için 625 m2 orman alanı açılması ile 91 noktada toplam 5.7 hektar alan açmakla bir orman bölgesinin tüm ile yok edileceği ile ilgili mahkemeye sunduğumuz delileri yargı haklı bularak Kırklareli Valiliğin vermiş olduğu ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararını iptal etmiştir” denildi.

“Ekolojik bir bölge”

Açıklamanın devamında, “Edirne Bölge İdare Mahkemesi verdiği karada söz konusu bölgede Doğal yaşama ve yaban hayatı açısından çok önemli ve altında imzamız bulunan uluslararası anlaşmalara göre korunması gereken habitat türleri, sürgün türleri ve kuş türlerinin bulunduğu. Ruhsat sahası içerisinde Dolap Dere Zindan Dere ve Balaban Deresi ile soğuk su pınarlarının bulunduğu, korunması gereken bitki türleri ve tehlike altındaki habitatların listesini veren BERN Sözleşmesi’nin sonuç bildirgesine göre sondaj noktalarının bulunduğu alanda habitat tiplerinin korunması gereken bitki türleri ve tehlike altında ki habitatlar içerisinde yer aldığı, sondaj noktalarının tamamen, direklik ve ağaçlık çağındaki verimli ormanlar içinde yer aldığı. Bölgede ekolojik tarımın bu ilçelerde ormana bitişik köyler ise orman içi tıbbi- aromatik bitki toplayıcılığı ve organik arıcılık faaliyetlerinin, organik hayvancılığın ve ipekböcekçiliğinin geliştirileceği alanlardan gösterildiği. Bölgenin geliştirilecek turizm yapısında ekolojik turizmin ön planda tutulacağından. Bakır madenciliği işletmesi için uygun bir durum olmadığı…  dava konusu işlemin iptaline dava konusu harcın 5 bin 86 lira haksız çıkan taraf olan Kırklareli Valiliği’nce Edirne Bölge İdare Mahkemesine yatırılmasına 16,03,2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Dayko mücadelesinde yaşamı doğayı savunmak bir insanlık onuru olarak her zaman sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.