(Cumhuriyet – 21 Nisan 2016)

Danıştay kararının ardından avukatlar Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyorlar.

kkk

Danıştay 14. Daire, Deliçay’da planan HES’e karşı Sivas İdare Mahkemesi kararını iptal etti. 14. Daire, bununla yetinmeyip davayı da reddetti. Kararın bir hukuk skandalı olduğunu belirten Avukat Ümit Altaş, “Danıştay 14. Daire, bilirkişi yerine geçerek onların tüm tespitlerini, muğlak ve geleceğe yönelik bir değerlendirme diye nitelendirmiştir. Bu karar bir ilktir ve bir hukuk skandalıdır” dedi.

Sivas İdare Mahkemesi, Deliçay’a planlanan HES’e ilişkin, “ÇED olumlu” kârını iptal etmişti. Kararı sadece bir HES kararı olarak değerlendirmemek gerektiğini belirten Altaş şunları söyledi: “Danıştay’ın, 2014 yılı sonunda İYUK’a eklenen 20/A maddesini bu şekilde, keyfi şekilde kullanmaya başlaması kentsel dönüşümden, acele kamulaştırmaya kadar birçok davayı ve yüzlerce HES davasını olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bu davalarda konusunda uzman bilirkişiler ne derlerse desinler, Danıştay Hâkimleri tespitlerin “soyut, genel ve geleceğe yönelik” olduğunu ifade ederek ilk derece mahkemesi yerine geçip davayı tümden reddebilecektir.

Bilirkişilerin ve ilk derece mahkemelerinin ne dediklerinin önemli olmadığı, kestirmeden sözü Danıştay’ın söylediği bir döneme giriyoruz.” Oysa Kemah Deliçay’da yapımı planlanan HES için konunun uzmanı akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, projenin depremi tetikleyebileceğini, heyelan oluşturabileceğini vurgulamıştı. Bilirkişi heyeti, proje için hazırlanan ÇED raporunun eksik ve yetersiz olduğunu, bölgede var olan endemik bitki türlerine ilişkin saptamaların da yanlışlığına dikkat çekmişti.

Sivas İdare Mahkemesi HES projesine ilişkin “ÇED olumlu” kararını iptal etmişti. Deliçay’daki HES projesinin hayata geçmesi durumunda, bölgedeki yöre halkı için kutsal olan mekânlar (köyler Alevi inancına sahip) yok olacak. Tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecek. Köylüler göç etmek zorunda kalacaklar.