(Sendika.org – 23 Nisan 2016)

Arhavi’de yapılmak istenen kömür eleme tesisine karşı halkın verdiği mücadele kazanımla sonuçlandı. Tesisin arazisi Çaykur’a satılırken, Arhavi halkı arazinin nasıl değerlendirileceğinin takipçisi olacaklarını ilan etti

Artvin Arhavi’nin Kavak Köyü’ne kurulması planlanan kömür işletme ve eleme tesisinin arazisini Çaykur’un satın almasıyla, beş yıldır verilen mücadele kazanımla sonuçlandı. Haberin ardından açıklama yapan Arhavi Doğa Koruma Platformu, Çaykur’un o araziyi tarihi dokusuyla, yapılaşmaya açmadan değerlendirmesi için konunun takipçisi olacaklarını ilan etti.

Çaykur genel Müdürlüğü, Kavak Köyü’ne kurmak istediği kömür eleme ve işletme tesisine karşı Arhavililer yaklaşık beş yıldır hukuki ve fiili mücadele veriyordu. Konaklı, Yolgeçen ve Dereüstü köyleriyle ortak yürütülen mücadelede üç ayrı mahkemede açılan davada ÇED raporu iptal edilmiş ancak bakanlık kararı ve halkı yok saymıştı. mahkemenin taadığı en az üç bilirkişi de tesisin kurulmaması yönünde rapor hazırlamıştı. Son rapor için ise 4 Nisan 2016 tarihinde keşif yapılmıştı.

Çaykur Genel Müdürlüğü’nün araziyi satın aldığını duyması üzerine 22 Nisan2da sosyal medya adresi üzerinden bir açıklama yaparak Arhavi Çay Fabrikası’nın arazi için açtığı proje yarışmasını ve alanın tarihi dokuya uygun ve yapılaşmaya açılmadan düzenlenmesinin takipçisi olacaklaırnı ilan etmişti.

Platform 23 Nisan’da ise duyumu netleştirerek Twitter adresinden kazandıklarını duyurdu.

 

 

Arhavi Doğa koruma Platformu’nun facebook adresi üzerinden yaptığı açıklama:

Arhavi Çay Fabrikasının Kavak Köyü’ne taşınmasına dair iddialara istinaden…

İddiaya göre Çay-Kur Genel Müdürlüğü, Arhavi Kavak köyünde kurulmak istenen kömür eleme ve paketleme tesisinin 99 bin metrekarelik arazisini satın aldı. Arhavi’nin Kavak Köyünde kurulmak istenen kömür eleme ve paketleme tesisine karşı köylülerin verdiği mücadele, eğer iddialar doğru ise Arhavi ilçe merkezinde yaşayan halkı yalnızca kömür tozundan değil, çay tozundan da kurtarmaya vesile olacak. Konaklı, Yolgeçen ve Dereüstü Köylerinin desteğiyle, Kavak köy merkezinde kurulması planlanan kömür tesisine karşı 2010 yılından itibaren verilen hukuk mücadelesini 3 ayrı mahkeme kararıyla halk kazanmış, siyasiler ise halkı yok saymıştı. Mahkemenin görevlendirdiği 3 ayrı bilirkişi, Kavak’ta kömür tesisinin kurulmasının yasaya ve mevzuata aykırı olduğuna karar vermişti. Bilirkişi, mahkemenin iptal kararına rağmen Çevre Bakanlığı’nın verdiği ÇED raporu için 4. Kez rapor hazırlamak üzere 4 Nisan 2016 tarihinde keşif yapmıştı. Halen iki dava devam etmektedir.

Devam eden Mahkemenin kararını beklemeden, inşaatı başlatan, hukuksuz bir şekilde imar planını onaylatan Akkömür şirketi, halkın kararlılığı ve mahkemenin kararları doğrultusunda çaresiz kalmıştı. Siyasilerin devreye girmesi ve satışın gerçekleşmesi, dolayısıyla Akkömür şirketinin de kurtarmış olacak!

Arhavi Çay Fabrikasının Kavak Köyü’ne taşınması ve hem Kavak hem de Arhavi için çözüm olacağı yönündeki fikir ve öneri yine Arhavi Doğa Koruma Platformu bileşenleri tarafından dile getirilmiş ve başta Artvin milletvekillerine ve Arhavi Belediyesi’ne yıllar önce sunulmuştur.

Tüm bu iddiaların doğru olduğunu varsayıyor; Arhavi Doğa Koruma Platformu olarak bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yanlıştan dönülmesi için geç de olsa köylüsünden ders alan ve halkın yanında yer alan siyasilere de teşekkür ederiz. Başta, imece usulü ile dava masraflarının toplanmasını kısıtlı olanakları ile sağlayan Yaşar Duman ve ailesi olmak üzere, Kavak Köyü eski muhtarı Hasan Kababulut’a, tüm Kavak halkına, Konaklı, Yolgeçen ve Dereüstü köylüsü ve muhtarlarına, Kavak köyünden olup dışarıda yaşayan ve davaların yürütülmesi için maddi ve manevi fedakarlıklarda bulunan Şükran Özçakmak, ve Erdoğan Güler’e, bu dava süreçlerine katkıda bulunan herkese, Arhavi Halkı adına teşekkürü bir borç biliriz. Avukatımız Yakup Şekip Okumuşoğlu’na ise minnettarız.

Şimdi sıra, Arhavi Çay Fabrikası arazisinin, proje yarışması ile Arhavi’ye yakışacak bir tarihi dokuyla, aşırı bir şekilde yapılaşmaya açılmadan, belirli bir oranda yeşil alan da barındıracak şekilde Arhavi’ nin nefes alacağı bir alan şeklinde değerlendirilmesinde. Platform olarak bu konunun da takipçisi olacağımızı, eski çay fabrikası alanının uygun şekilde değerlendirilmesi, rant hırsına kurban edilmemesi için gerekli sivil denetimi yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz