(Onedio – 28 Nisan 2016)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 1999 yılında çıkarılan ‘Arkeolojik SİT’ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nı değiştirdi. Buna göre ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilip I. derece arkeolojik SİT alanı imara açılabilecek.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 7 Nisan’da Ankara’da toplanarak, Arkeolojik SİT alanlarının bulunduğu alanlarda gündeme gelen kamu güvenliği ile ilgili gelişmeler nedeniyle 1999 yılında çıkarılan Arkeolojik SİT’ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararını yeniden değerlendirerek, ilke kararlarına kamu güvenliğini ön gören bir madde eklenmesini kararlaştırdı.

Yüksek Kurulun aldığı karar dün yayımlanan Resmi Gazete’de şöyle yer aldı:”Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Arkeolojik SİT’ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda; Anılan İlke Kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1. Maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere; “g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine, ö ifadesinin, Aynı İlke Kararının II. derece arkeolojik site ilişkin 2. Maddesinin (b) bendindeki “I. derece arkeolojik SİT koruma ve kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f ö ifadesinden sonra gelmek üzere “, g ifadesinin eklenmesine karar verildi.”

‘Arkeolojik SİT alanlarının bundan sonra bu ilke kararı ile talan edilmesi anlamına geliyor’Uzmanlara göre, ilke kararlarına kamu güvenliği gerekçe gösterilerek yapılan ek madde ile 1’inci derecede Arkeolojik SİT alanı olan bölgelerde yapılaşmaların önü açıyor. Uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı:”17 yıl önce çıkarılan ilke kararlarında Arkeolojik SİT alanlarında hiçbir yapının yapılmasına izin verilmiyordu. Ancak, şimdi eklenen bir madde ile Arkeolojik SİT alanına karakol, güvenlik noktası konulması için bir bilim kurulunun kararı yetiyor. Bu da Arkeolojik SİT alanlarının bundan sonra bu ilke kararı ile talan edilmesi anlamına geliyor.”