(Egenin Sesi – 27 Nisan 2016)

Karaburun’daki Sarpıncık RES projesine karşı sivil inisiyatifin hukuki mücadelesi sonunda karşılık buldu. Mahkeme tarafından 2016 yılının Ocak ayında sonunda verilen proje için yürütmeyi durdurma kararı idareye verilen sürenin bitimine 3 gün kala durduruldu.

Çalık Holding’in bünyesinde olan Sarpıncık RES projesi yargıdan çıkan yürütmeyi durdurma kararına rağmen firma inşaat faaliyetlerini devam ettiriyordu.

karaburun2

Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı nezdinde girişimde bulunarak, tahribatın vahim boyutlara ulaşmasının engellenebilmesi için yargı kararının hızlı bir şekilde uygulanarak inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme kararının uygulanması için Karaburun Kaymakamlığı’na talimat gönderdi. İnşaat faaliyetleri, idareye verilen sürenin bitimine sadece üç gün kala durduruldu.

Karaburun Kent Konseyi yaşanan süreci ve sonunda gelen yürütme kararını şöyle anlattı:

Karaburun Yurttaş Davacılarının açtığı davada, İzmir 1. İdare mahkemesi 24.02.2016 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla Çalık Grubuna ait Sarpıncık RES Projesinin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarıni iptal etti. Bu kararla, proje sahasında devam eden inşaatların dayanağı olan imar planları hukuken geçersiz kılınmıştır. Yeni ve hukuken geçerli bir imar planı olmadan inşaatların devam etmesinin hukuken imkansızlığı ve aynı zamanda suç teşkil edeceği açıktı.

Geçen sürede, firma inşaat işlerine hızla devam etmiş, Karaburun Kaymakamlığı’na, 24.03.2016, 30.03.2016 ve 18.04.2016 tarihlerinde sunulan İdari Dilekçelerle, Sarpıncık RES proje sahasındaki faaliyetlerin durdurulması ve  durdurma/şantiye mühürleme tutanağının bir suretinin Yurttaş Davacılarına verilmesi talep edilmişti. Davayı gönüllü olarak yürüten ÇEHAV avukatları da, 31.03.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdikleri idari dilekçeyle İYUK 28/1 hükümlerine göre proje sahasındaki faaliyetlerin durdurulmasını talep ve yasal süresi içinde işlem tesis etmeyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını beyan etmişlerdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mahkeme kararının uygulanması için 26/04/2016 günü Karaburun Kaymakamlığı’na talimat gönderdi. Bir başka deyişle, inşaat faaliyetleri, idareye verilen sürenin bitimine sadece üç gün kala durduruldu.

Mahkemenin iptal kararı tarihinden düne kadar geçen sürede firma çalışmalara devam etti, türbin noktalarına beton döktürme faaliyetini sürdürdü.

İnşaatın durdurulması için RES sahasına giden Karaburun Kaymakamlığı, Karaburun Belediyesi ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çalışmaların sürdürüldüğü T2 No’lu türbin alanında tutanak tuttu. Karaburun Kent Konseyi temsilcileri de gözlemci olarak alandaydı.

Sarpıncık RES’in ÇED Olumlu Kararı da  İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin  22/10/2015 tarihinde verdiği kararla iptal edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu kez yargıdan hızlı hareket ederek,  Sarpıncık RES’le ilgili yeniden İnceleme Değerlendirme toplantısı yaptı.Mahkemenin iptal kararının üzerinden 1 ay bile geçmeden, 20.11.2015’te Sarpıncık RES Projesi için ikinci bir ÇED Olumlu Kararı verdi. Bu ÇED kararı da Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından yargıya taşındı.

ÇED kararlarını bu denli hızla alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mahkemenin iptal kararlarını aynı hızla uygulamaya koymaması, Sarpıncık RES Projesinin Sarpıncık, Hasseki ve Kızılcadağ’daki tahribatının boyutlarını giderek arttırıyor.

Yüzölçümünün %71’i RES sahası olarak 6 firmaya tahsis edilen Karaburun, yaşam hakkını ve yaşam alanlarını savunmak için yurttaş davalarıyla yürütülen hukuk mücadelesine devam etmeye kararlıdır.