(Doğu Eroğlu / BirGün – 29 Nisan 2016)

Mahkeme, Koza İpek Grubunun Kayseri’deki altın madeni projesi için verilen ÇED Olumlu kararının usulsüzlüğünü, AKP ile Cemaat arasındaki ilişki çatırdayınca görebildi

Koza İpek Grubunun Kayseri’de itirazlar dikkate alınmadan, halktan gizlenerek tarım arazileri üzerine planlanan altın madeni ve üretim tesisi projesinin 2012’de aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı iptal edildi. AKP-Cemaat ilişkilerinin iyi olduğu dönemde görmezden gelinen iptal gerekçelerini bugün yargı haklı buldu. Tarım alanları üzerine kurulan, üretimde siyanür de kullanılan altın madeni, bölgedeki suyu kullanan bir un fabrikasına da komşu. Ocak 2015’te işletmeye geçen tesiste açık ocak altın madenciliği yapılıyor; yıllık çıkarılan 6 milyon ton cevherden 100 bin ons (yaklaşık 3 ton) altın üretiliyor.

DANIŞTAY’IN BOZMA KARARI SONRASI İPTAL

Koza İpek Grubunun Kayseri Himmetdede’deki altın madeni ve işletmesi projesinin yargı sürecinde iptal kararı, ilk hükmün Yargıtay’dan dönmesinden sonra verildi. Projenin 15 Mart 2012 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için açılan davada, Kayseri 2. İdare Mahkemesi geç müracaat edildiği için davayı reddetmişti. Danıştay 14. Dairesi bu kararı 30 Nisan 2015’te bozdu ve tekrar görüşülmek üzere dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Yaptığı araştırmada projenin planlandığı bölge halkına ÇED Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde duyurulmadığını gören mahkeme davayı tekrar görüştü.

‘BÜROKRASİ ARKADAN GELİR’ MANTIĞINA İZİN YOK

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, ÇED sürecinin usule uygun işletilmediği, dava konusu işlemlerin ‘sakat’ olduğu gerekçesiyle ÇED Olumlu kararını iptal etti. İptal gerekçesi ise altın madeni ve işletme projesi alanının statüleriyle ilgiliydi. Proje sahasında kalan 146 bin metrekarelik mera vasıflı alan, ÇED Olumlu kararı çıktıktan sonra tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescillendi. Valilik, ÇED Olumlu kararı alınmasının bir buçuk yıl sonrasında Koza Altın tarafından alınan toprak koruma projesine onay verdi. Ancak Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 24 Temmuz 2013’te gönderdiği yazısında bölgedeki 668 dekar toprağın sulu marjinal tarım arazisi amacı dışında kullanımının uygun olmadığını belirtti. Bakanlıksa 29 Temmuz 2013’te ‘kamu yararı kararı’ alındığı yanıtını verdi. ÇED Olumlu kararı alınmasının ardından, itirazlara karşın yapılan tüm bu işlemler Mahkeme tarafından iptal gerekçesi yapıldı. Böylelikle gerekli izinler olmaksızın alınan ÇED Olumlu kararı iptal edilmiş oldu, yani “bürokrasisi arkadan gelir” mantığına izin çıkmadı. Erdemler Un yetkilisi Mustafa Erdem ile ay çiçeği üretim tesisi sahibi Çağlar Karayılan’ın açtığı iki farklı davada, mahkeme benzer iptal gerekçeleri sıraladı.

KOZA İPEK GÖZDEN DÜŞÜNCE…

17-25 Aralık sürecinde AKP-Cemaat ilişkilerinin tamamen kopmasıyla, Akın İpek’in sahibi olduğu ve Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza İpek Grubu AKP iktidarı tarafından hedef alınmaya başlandı. Koza İpek’in sahibi olduğu Kanaltürk ve Bugün TV ile Bugün ve Millet Gazetelerine kayyum atandı. Yıllarca bölge sakinlerinin itirazları dikkate alınmadan faaliyet gösterebilmiş Bergama’daki altın madenlerine ve üretim tesislerine ilişkin ruhsatlarsa yenilenmedi veya tesislerdeki faaliyetler durduruldu. AKP yanlısı Akşam Gazetesinde çıkan bir haberde, “Madenlerin 2005 yılında FETÖ tarafından düzenlenen eylemler ve köylülere yapılan baskılar sonucu Akın İpek’in kontrolüne verildiği ve yasal sınırın üzerinde siyanürle altın çıkartıldığı tespit edildi” ifadeleri kullanılmıştı.