(Mehmet Demirkaya / Yurt Gazetesi – 2 Nisan 2016)

TOKİ’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hesaba katmayan bir plan değişikliği daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “re’sen” onayı ile yapıldı. İstanbul’da bir yeşil alan daha TOKİ marifetiyle imara açıldı. TOKİ, Acıbadem Çevre Yolu kenarında bulunan ve daha önce ağaçlandırılması planlanmış olan oldukça büyük araziyi inşaata açıyor. Konut ve ticaret alanları yapılacak olan arazide, cami için de yer ayrıldı.

İstanbul’da, bugüne kadar boş kalmayı başarmış bir arazi daha TOKİ tarafından rant için yeniden planlanıyor. TOKİ, mülkiyetine aldığı Üsküdar Çamlıca’daki bir yeşil alanı rant masasına yatırdı. Uygulamadaki planlarda “yeşil alan” ve “ağaçlandırılacak alan” olarak görülen 53 bin 555 metrekarelik arazi için TOKİ plan değişikliği hazırladı. İki parselden oluşan yeşil alanın ranta kurban edildiği plan değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “re’sen” (kimseye danışılmadan) onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yaptığı duyuruda, onaylanan plan değişikliğinin 29 Nisan 2016 tarihinde askıya çıktığı ve bir ay askıda kalacağı belirtildi. Plan değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilme olanağı bulunuyor. Ancak bugüne kadar, bu tür plan değişikliklerine yapılan itirazlarda ciddi bir değişikliğe pek rastlanmadı.

TOKİ kime peşkeş çekecek?

TOKİ’nin yeni plan değişikliğine göre, 53 bin 555 metrekarelik arazinin yüzde 54’ü konut ve ticaret alanı olarak planlandı.

Arazinin geri kalan kısmının yüzde 21,4’ü yol, yüzde 12,6’sı park, yüzde 4,5’i cami alanı, yüzde 3,4’ü özel eğitim alanı, yüzde 2,1’i ağaçlandırılacak alan ve yüzde 1,8’i de aile sağlığı merkezi olarak ayrıldı.

Konut ve ticaret alanlarında yapılacak inşaatlar 8 kat, okul ve aile sağlığı merkezi ise 4’er katlı olacak.

Değişikliğe deprem gerekçesi

TOKİ plan değişikliğini, 1999 yılında meydana gelen depreme bağladı. Depremin İstanbul genelinde ve arazinin bulunduğu bölgede mevcut yapı stokunun zarar görmesine ve yetersiz kalmasına neden olduğunu savunan TOKİ, söz konusu yeşil alanın bölgedeki nitelikli konut, ticaret ve donatı alanları ihtiyacını karşılamak için dönüştürüldüğünü savundu.