(Ordu Gazete – 29 Nisan 2016)

Ordu İdare Mahkemesi Kumru Güneycik ile Perşembe Çaka-Çaytepe mevkiinde kurulmak istenen taş ocaklarına izin vermeyerek ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Ordu ili, Kumru ilçesi, Güneycik Mahallesi mevkiinde Kumru Güneytaş İnşaat Madencilik Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması plânlanan Kireçtaşı (Kalker Ocağı) projesi ve Ordu ili, Perşembe ilçesi, Çaka köyü mevkiinde ERÇALLAR tarafından yapılması plânlanan “Andezit Blok Mermer Ocağı” projesi ile ilgili alanının ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmesine uygun olmadığını gerekçe göstererek “Bu durumda; ruhsat alanı 96,21 hektar olan ve Yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun ÇED sürecine tabi olduğu ve “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilemeyeceği açık olup,  1,5 hektarlık alan için düzenlenen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek, “….açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde davacılar açısından telafisi güç zararlara yol açabileceği anlaşılan dava konusu işlemin teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verdi.

Her yerde taş ocakları var

Taş ocakları konusunda değerlendirme yapan Ordu Doğa ve Yaşam alanlarını Koruma  Platform üyesi Gül Ersan, “HES’ler, maden aramaları derken artık her yerde taş ocaklarıyla karşılaşmaya başladık. Yaylalardan tarım arazilerine, ormanlardan meralara, mahalle aralarından dere yataklarına kadar her yer taş ocaklarıyla yok ediliyor. Halk tepkili. Platform olarak projeleri takip ediyor, yöre halkını konuyla ilgili bilgilendirip istendiğinde hukuki destek vererek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.