(Gaziosmanpaşa Hukukçular Derneği – 10 Mayıs 2016)

Gaziosmanpaşa halkının acele kamulaştırmaların iptali ile ilgili açtıkları davada hukuk hizmeti veren Gaziosmanpaşalı avukatlar, verdikleri hizmeti tamamen gönüllü sunduklarını ifade eden bir açıklama yayınladı. Gaziosmanpaşa Hukukçular Derneği’nin yayınladığı açıklama şöyle:

Sayın Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimiz ve sayın meslektaşlarımız;

Avukatın mesleki kazanç elde etmek amaçlı olarak, her türlü organizasyon ve tanıtım faaliyeti içinde bulunması mesleki etik kurallara aykırı olduğu gibi, bu davranış Gaziosmanpaşa Hukukçular Derneği tarafindan da son derece net bir şekilde yanlış bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa ilçemizde acele kamulaştırma konusunda alınan karar sonrası, gönüllülük temeli içinde yürütülen toplu dava çalışmaları nedeniyle GAZİOSMANPAŞALI AVUKATLARDAN HİÇBİRİ hiçbir yurttaşımızdan avukatlık ücreti talep etmemiş olup, yasal zorunluluk nedeniyle, sadece asgari ucret tarifesi üzerinden KDV ve gelir vergisine isabet eden giderler, ilgili çalışmayı sahada yürüten Barınma Hakkı Meclisi gönüllülerince dava katılım masrafina ilave olunmuştur. Tüm dava gider ve harcamaları, meclis gönüllülerince dava açmak isteyenlerin kendi arasında topladığı tutarlardan yapılmakta olup, meslektaşlarımızın hiçbiri konuyla ilgili olarak yurttaşlarımızdan masraf veya sair ödeme almamıştır.

Ayrıca hazırlanan bireysel dava dilekçesi örneği talep eden her meslektaş ve yurttaşımızla ücretsiz olarak paylaşılmıştır.

Meslek kurallarımız içindeki ücretsiz danışma ve hukuki yardımda bulunma yasağı, daha üstün bir hak olan ve hukuki norm çatışması içinde önde tutulması gerektiğinde hem fikir olduğumuz barınma – mülkiyet hakkı ile üstün kamu yararı gözetilerek, bu konuda hukuki yardım talep eden dernek veya vatandaşlarımıza karşı gündeme getirilmemiştir.

Gönüllü çalışma içinde açılan davalar nedeniyle, görev alıp halkımız icin sorumluluk üstlenen hiç bir Gaziosmanpaşalı avukat arkadaşımız en küçük bir kazanç elde etmemiştir.

Ayrıca alınan vekaletnameler sadece ilgili Bakanlar Kurulu kararına karşı iptal davası açmak yetkisi ile sınırlı olup, bizzat bizi isteğimiz üzerine tarafımıza verilen vekaletnamelerde feragat, sulh, ibra, kabul yetkileri bulunmamaktadır.

Çalışma grubumuzda görev almayan avukatlar için herhangi bir bilgimiz yoktur.

Özellikle ilçemiz dışından olan ve ilcede kurulu bulunan mahalle dernekleri ile çalışma yuruten diger sayın meslektaşlarımızın, söz – yaklaşım – tutum ve davranışlarının, derneğimiz üyesi gönüllü avukatlarla özdeşleştirilmemesini rica ederiz.

Bilinmelidir ki Gaziosmanpasali avukatlar eğer mesleki kazanc elde etmek düşüncesi ile hareket etmiş olsalar idi; kamulaştırma kararına karşı sessiz kalmaları gerekirdi.

Nitekim sayısı çok çok az da olsa, bu işleme dava açmaya gerek yok, eviniz kamulaştırılinca bize gelin. Biz bedel artırım davasında size daha fazlasını alırız diyerek, halkı hukuki hakkını kullanma konusunda hatalı ve eksik bilgilendirenler de olmuştur.

Hukuki, ahlaki ve vicdani kanaatimize gereği olarak, gönüllü çalışmamız yaşadığımız Gaziosmanpaşa’ya olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Kurumların alınan kararları nasıl uygulayacağı ve nasıl bir pratik geliştireceğinin tartışması şu an için derneğimizin içinde olacağı bir tartışma değildir. İzleyip, göreceğiz. Gerekirse hukukçular olarak, yine gereken tüm hukuki desteği vereceğiz. Ancak bugün için yegane gündemimiz, acele kamulaştırma kararlarının hukuki niteligi ve mülkiyet hakkına dair içerdiği risklerdir.

Dezenformasyon niteliğindeki açıklamalara istinaden sayın Gaziosmanpaşalılara ve meslektaşlarımıza duyurulur.

Gaziosmanpaşa Hukukçular Derneği