”Kışla projesi ilelebet rafa kaldırılsın, Gezimiz daim olsun”
(Rabia Yılmaz / BirGün, 13 Mayıs 2016)

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Danıştay 14’üncü Daire’nin, Gezi Parkı yerine Topçu Kışlası’nın yapılmasını engellemek için açılan davada taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Kararın ardından ”Kışla projesi ilelebet rafa kaldırılsın, Gezimiz daim olsun” başlıklı bir açıklama yapan dernek, kararı haksız bulduklarını ve temyiz edeceklerini belirtti.

Açıklamada Danıştay kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

”Taksim Gezi Parkı üzerine Topçu Kışlası’nın yeniden inşasıyla ilgili avan projenin uygun bulunduğuna ilişkin 27/02/2013 günlü, 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle Derneğimiz tarafından açılan davanın reddi yönünde İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 21/02/2014 günlü, 2013/956 E., 2014/277 K. sayılı kararın bozulması için yapmış olduğumuz başvuru, Danıştay 14. Dairesi’nce reddedilerek, davanın reddi yönündeki kararın onanmasına karar verilmiş ve işbu ret kararı 06.05.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Karar, ‘İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 28/01/2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.’ şeklindedir” ifadelerine yer verildi.

Kararın gerekçesi kabul edilemez
Karara ilişkin düzeltme talebinde bulunulacağının da belirtildiği açıklamada, Danıştay’ın, ”Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından” ifadelerinin gerekçe olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

***

NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin ‘Topçu Kışlası’ projesine Yüksek Kurul’da verilen onayın iptal edilmesi için açtığı dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce reddedilmişti.