(Ergün Demir / Birgün – 17 Mayıs 2016)

Kocaeli Valiliği’nin Derince Limanı’nda yapılacak dolgu için verdiği ÇED gerekli değildir kararı Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle bozuldu.

İzmit Körfezi’nin en büyük limanı olan Derince Limanı geçen yıl şubat ayında 543 milyon dolar karşılığında 39 yıllığına Safi Holding’e satılmıştı. Limanın özelleştirilmesi sürecinde Liman-İş Sendikası Kocaeli Şubesi hem hukuksal olarak mücadele başlatmış hem de eylemler yapmıştı. Limanın özelleştirilmesine kentteki bazı siyasi partiler, STK’ler ve çevre örgütleri de karşı çıkmıştı. Liman özelleştirildikten sonra denize 5 milyon metreküp dolgu yapılacak olması da ayrı bir itiraz konusu olmuştu.

İtirazlar vardı

Tüm itirazlara rağmen limanı 39 yıllığına kiralayan Safi Holding, limanının mevcuttaki 450 bin metrekare olan kullanım alanını, deniz dolgusu ve ilave rıhtımlarla 670 bin metrekareye çıkaracağını duyurmuştu. Çevrecilerin itirazları devam ederken Kocaeli Valiliği’nin limanla ilgili aldığı karar ciddi tartışmalar yaratmıştı. Valilik, Safi Port Derince Limanı ilave dolgu yapımı ve dip tarama projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı vermişti. Bu karara Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe de itiraz etmiş ve konunun takipçisi olacaklarını duyurmuştu. Yakın bir zamanda ise liman yetkililerinin mahkeme kararını beklemeksizin dolgu işlemlerine başladığı iddia edilmiş ve çevreciler tarafından konu gündeme getirilmişti.

İtiraz yolu kapalı

“ÇED Gerekli Değildir” kararı, Liman-İş Sendikası Şube Başkanı Bülent Aykurt tarafından Kocaeli Barosu’nun da destekleriyle mahkemeye taşınmıştı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de oy birliğiyle 9 Mayıs günü Kocaeli Valiliği’nin limanı Safi Port Derince Limanı ilave dolgu yapımı ve dip tarama projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını reddetti. Mahkeme ayrıca konuyla ilgili itiraz yolunu da kapattı.

Mahkemenin gerekçesi

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nin oy birliğiyle verdiği karar şöyle: “Dava konusu işlemin uygulanması durumunda oluşabilecek çevre zararlarının telafisinin güç ve imkansız olacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere 09/05/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Mücadele sürecek

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Liman-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bülent Aykurt, “Bizim bu konudaki hukuksal mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çevreyi katleden, denizi katleden ve kamuyu zarara uğratan tüm kararların karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum; mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bu konuyla ilgili özellikle Derince halkını daha ayrıntılı bilgilendirmeyi de sürdüreceğiz” dedi.