(Özer Akdemir / Evrensel – 18 Mayıs 2016)

Alan 2012’de 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Ancak şimdi 2 termik santral ve 17 RES projesi için çalışmalara devam ediliyor.

Aliağa’daki özelleştirilen petrokimya tesislerinin yeni sahibi Azerbaycan Devlet tekeli Socar şirketi arkeolojik sit ve koruma kararlarını dinlemiyor. Şirketin termik santral ve RES yapmak istediği alanda 1. derece arkeolojik sit kararı bulunmasına rağmen şirket çalışmalarına devam ediyor. EGEÇEP ve Ekoloji Kolektifi bu çalışmaların durdurulması için Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.

ÜÇ ARKEOLOJİK SİT ALANI VAR

İzmir Aliağa’da, Arapçiftliği mevkiinde Socar Power Enerji AŞ tarafından RES ve termik santral yapımı çalışmaları sürerken, bölgede 1. derece arkeolojik sit korumasında tarihi eserler olduğu ortaya çıktı. Şirkete alanda kurmak istediği 17 RES için 2013 tarihinde ÇED olumlu belgesi verilirken, şirketin aynı mevkideki başka bir parselde de iki termik santral projesi için ÇED süreci halen devam ediyor. Termik santrallerin kurulacağı alanda İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen yüzey incelemesinde 3 adet arkeolojik alan tespit edildi. Koruma Bölge Kurulu bu tespitlerin ardından Ilıcaburun mevkiinde bulunan alanda antik döneme ait “Merdiven” kalıntısını; “Liman Olması Muhtemel Alanı” ve “Antik Taş Ocaklarını” içeren alanları 2012 yılında 1. derece Arkeolojik sit olarak tescil etti. Koruma Bölge Kurulu kararın ekinde; “-Bilimsel kazı çalışmaları dışında herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. -Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.” gibi maddelerle alanda yapılamayacak çalışmaları da bir bir saydı.

AĞAÇ DİKMEK BİLE YASAK AMA TERMİK SANTRAL KURACAKLAR

Koruma Bölge Kurulunun bu açık kararlarına rağmen Socar şirketinin bölgede iki termik santral ve 17 tane RES yapımı için çalışmalarına devam etmesi, ağaçlandırmaya dahi izin verilmeyen alana iş makineleri ile hafriyat çalışmalarına başlaması şirketin bu kararları umursamadığı anlamına geliyor. Şirketin 1. derece arkeolojik sit alanında hafriyat çalışmalarına başlaması ve antik limana 50 metre uzaklıkta çalışmalarına devam etmesi EGEÇEP ve Ekoloji Kolektifi tarafından yargıya taşınıyor. Şirketin proje planları ile uydu fotoğrafların çakıştırılması sonrası iş makinelerinin çalıştığı alanın arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı netleşirken, ekoloji örgütleri bu ve başka fotoğrafları da ekleyerek Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlıyorlar. Şirket görevlilerinin 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten yargılanması istenirken, sorumlular hakkında kamu davası açılması talep edilecek.