(KOS Medya – 26 Mayıs 2016)

Deniz ulaşımı bu kentin olmazsa olmazıdır! 

Vapur seferlerinin arttırılması talebiyle Boğaziçi Dernekler Platformu’nun başlattığı KARADAN DEĞİL MAVİDEN kampanyası 20 Mayıs Cuma günü Açık Radyo’da Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın hazırladığı Kentin Tozu programında konuşuldu. 

Boğaziçi Dernekler Platformu (BODEP) adına programa katılan Cemal Beşkardeş deniz ulaşımının önemini, İstanbul’un iskelelerini, vapurlarını, Boğaziçi semtlerinin tekne park tehditlerini anlattı. Programı dinlemek için tıklayınız.

İstanbul, içinden deniz geçen bir şehir olmasına rağmen, kent içi ulaşımında deniz yollarının payı %3. Artan nüfusa orantılı olarak vapur seferleri artırılmamakta, tam tersine mevcut iskeleler kapatılmakta ve karayolu taşımacılığı özendirilmektedir. Bunun sonucunda, Boğaziçi’ne özgü ulaşım alışkanlığı, yaşam, gelenek ve kültür yok olmakta, aynı zamanda trafik ve otopark sorunu artmaktadır. 

“Karadan değil Maviden” imza kampanyasına katılmak ve yaygınlaşmasına destek olmak için tıklayınız.