(Göksal Çidem / Dayko Vakfı – Haziran 2016)

5 Haziran 1945 tarihinde 6033 sayılı Resmi  Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren toprak bayramı, her yıl 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü kutlanır.

Amaç; Çiftçiyi topraklandırmaktır. Günümüze geldiğimizde ise, topraklandırma yerine var olan toprakları çiftçinin elinden alma günü olmuştur. Topraklar şirketlerin, ormanlar madencilerin, meralar çiftliklerin oldu.

Toprak bugün var olan, gelecekte var olacak olan canlıların yaşama alanı ve varlık nedenidir. Öldüğünde gömüldüğü sonsuz istirahatgahıdır.

Toprak Bayramında Istrancalar ve Kırklareli

20160613-120801-1465808881-1550306447

Kırklareli  topraklarında M.Ö. 6400 yılında yerleşik tarıma geçiliyor. Kırklareli merkezde İ.Ü. den Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN tarafından yürütülen Aşağıpınar kazılarında ortaya kondu. Bundan 8500 yıl önce tarım yapılan topraklar üzerine Cezaevleri, mülteci merkezleri, fabrikalar, AVM ler, TOKİ ler yaparak geleceğimizi yok ediyoruz. Belki de yaşamı bugünden ibaret sanan zihniyet, gelecek olduğuna inanmıyor. Her şeyi yok ediyor. Benden sonrası tufan diyor.

Ergene havzasını ve toprakları yok ettiğimiz için, bugün buğday, mercimek, pirinç, nohut  hatta saman ve otu ithal eder hale geldik. Üstelik ithal ettiğimiz bu ürünlerin bir çoğunun gen kaynağı Türkiye..

Geride kalan bir avuç toprakla yaşam mücadelesi veren köylerimiz şimdi de termik santral tehdidi altında.

Onbir köyü kapsayan “Linyit Kömür Arama Sondaj sahası” 1 Sınıf Tarım Toprağı-Mera ve Orman ile birlikte Istrancaların temiz kalan, doğası bozulmamış birkaç köyünü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kırklareli İli Pınarhisar, Vize, Lüleburgaz, ilçelerine bağlı,  Erenler, Soğucak, Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Topçuköy, Sütlüce, Ertuğrul, Tozaklı, Doğanca, Poyralı Köyleri arasındaki (124 026,4 dekar )  alanda 295 noktada sondaj çalışması yapılacak.

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/iller/kirklareli/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=132842

Ancak, yapılması planlanan faaliyet 1/100.000 ve 1/25000 ÇDP hükümlerine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Plan hükümlerinde, “Çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımlar kesinlikle yer almayacaktır. Kömüre Dayalı Termik Santral bu sanayi türlerinden biridir) hükmü ne anlama gelmektedir?

 20160613-120830-1465808910-1477719414

Ruhsat alanının önemli bir kısmı yer altı suyu besleme alanında olup,  5 Kasım 2009 Tarih ve 27397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karar gereği “Ruhsat alanı” 1-2 Vize havzasında olup, Ergene havzası emniyetli işletme rezervine ulaştığından yer altı su tahsislerine kapatılmıştır.

Bunun yanı sıra 1/100000 ÇDP açılan davada, Danıştay Altıncı Dairesi 2013/9178 sayılı kararında çok nitelikli Trakya tarım topraklarında çok önemli derecede tarımsal üretim yapıldığı, Çevre Düzeni planı sınırları içerisinde madencilik faaliyetleri nedeniyle, bölgenin en hassas topraklarının çok ciddi zararlar gördüğü, özelliklede su kaynaklarının mutlaka korunması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bilime ve hukuka aykırı olarak hazırlanan projeden köylünün haberi yok. Bayramdan da haberi yok. Bayram yapacak hali vakti de yok. Bankalar kapısına dayanmış, ürettiğini satamıyor.. Toprak elinden gidiyor..

Toprak bayramı, toprağı işleyenin üretenin değil; Her yıl  biraz daha toprağı çiftçinin elinden alanların bayramıdır.

Toprağımız, ormanımız, meralarımız ve geleceğimiz için köylümüzün yanında olmaya, onlarla birlikte yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Ta ki çiftçimiz bayramı kutlayana kadar.