(BirGün / Doğu Eroğlu – 15 Haziran 2016)

Termik santralın zararlarıyla ilgili hastalarını bilgilendirdiği için soruşturma geçiren doktor savunmasında, “Santralların zararları bilgisini paylaşmak meslek etiği gereğidir” dedi.

İzmir’in Aliağa bölgesindeki termik santral ve yapımı planlanan 7 santral projesini protesto için Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi koordinasyonunda düzenlenen, ‘Kömürden Kurtul Geleceğini Kurtar’ eylemiyle ilgili hastalarına bilgilendirme broşürü verdiği için soruşturma geçiren Doktor Hüseyin Güven savunmasında, termik santralların zararları hakkında hekim-hasta paylaşımının meslek andı ve etiği gereği olduğunu söyledi. Bir hasta yakınının şikayeti üzerine, Foça Devlet Hastanesi yönetimi Doktor Güven’den savunma istedi. Dün Foça Devlet Hastanesi önünde toplanan yaşam hakkı savunucusu örgütlerse hastane yönetimine, toplum sağlığını korumak için sorumlukları çerçevesinde hareket eden Doktor Güven’in yanında oldukları mesajını verdi.

‘Meslek etiği gereği’

Doktor Güven savunmasında, devletin anayasal yükümlülüklerini ve uluslararası anlaşmalara imza koyarak kabul ettiği sorumluluklarını hatırlattı, termik santrallar konusundaki hekim-hasta paylaşımının meslek andı ve etiği gereği olduğunu ifade etti.

Güven, meslek örgütlerinin çağrısıyla yapılan etkinlik ve eylemler için idare izni gerekmediğini ve bu etkinliklerle ilgili soruşturma açılamayacağını da hastane yönetimine anımsattı.

Örgütlerden hastaneye çağrı

15 Mayıs eyleminin koordinasyonunu üstlenen Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi ile Temiz Hava Platformu ve Foça Forum, Yeni Foça Forum, ALÇEP, EGEÇEP, İzmir Tabip Odası gibi İzmirli örgütler, soruşturmayı protesto etmek için dün Foça Devlet Hastanesi önünde buluşup bir basın açıklaması yaptı. Aliağa kaynaklı kirliliğin Dünya Sağlık Örgütünün insan sağlığı için belirlediği sınırların çok üzerinde olduğunu, faaliyette olan kömürlü termik santraldan her saat 25 ton radyoaktif kül deşarj edildiğini, buna 7 yeni termik santral daha ekleneceğini aktaran örgütler, hastalarını bilgilendirdiği için hakkında soruşturma başlatılan Doktor Güven için Foça Devlet Hastanesine çağrıda bulundu. Güven’in meslek yemini gereği hareket ettiğini belirten örgütler yaptıkları açıklamada, “Devletin sağlıklı bir çevrede yurttaşlarının yaşamasını sağlamak anayasal sorumluluğudur. Foça Devlet Hastanesi yöneticilerine, sağlımızı korumak için kamu görevi yaptıkları gerçeğini hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

****

TÜBİTAK tehlikeyi tescilledi

15 Mayıs’ta Foça Ilıpınar’da yapılan eylemin yoğunlaştığı alanlardan biri, termik santral atıklarının toplandığı cüruf alanıydı. 15 Mayıs günü bu bölgeye yürüyen binlerce yurttaş Aliağa Termik Santralı’nın atık depolama yöntemini protesto etmiş, cüruf alanına “Yeter, kömürden kurtul!” pankartı asılmış, insan pankartıyla “Dur” yazılmıştı.

Bölgede inceleme yapan TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü de 12 Kasım 2013 tarihli raporuyla, 15 Mayıs eyleminin hedefindeki cüruf alanındaki atıkların tehlikeli olduğu sonucuna varmıştı. Raporda, “Atık cüruf örneğinin tehlikeli atık olduğu sonucuna varılmıştır. Örneğin ekotoksik özelliği sebebiyle yağmur, sızıntı vb. sebeplerle sulu ortamlara (deniz, göl, kanalizasyon vb.) karışması engellenmeli, açıkta geçici depolanması da yapılmamalıdır” ifadeleri kullanılmıştı.