(Uluslararası Af Örgütü – 18 Haziran 2016)

17 Haziran’da İstanbul Valiliği, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Trans Onur ve İstanbul Onur yürüyüşlerinin güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu. Yetkililer LGBTİ’lerin ve onları destekleyenlerin barışçıl toplanma hakkını yok saymaktadır.

17 Haziran’da İstanbul Valiliği, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Trans Onur ve İstanbul Onur yürüyüşlerinin güvenlik nedeniyle yasaklandığını duyurdu. İstanbul Onur Yürüyüşü’nü düzenleyen komite, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) ve onları destekleyenlerin barışçıl ve güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilmesi aynı zamanda ifade ve toplanma özgürlüğü haklarına erişimlerinin engellenmemesi için Valilik ile görüşmeler gerçekleştiriyordu.

2015’de Vali İstanbul Onur Yürüyüşü’nü açıkça resmi bir bildirim yapılmadığı ve katılımcılarla yürüyüşü hedef gösteren karşıt göstericiler arasındaki olası “provokasyonlar” tehlikesi nedeniyle yasaklamıştı. Ancak Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenler bu konuda bilgilendirilmemiş ve dolayısıyla yürüyüş başlamıştı. Polis biber gazı, tazyikli su ve biber gazlı plastik top mermiler kullanarak katılımcıların yürüyüşe tam katılımını engellemişti. 2016 Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenler yetkilileri, sosyal medyada yaygınlaşan ve yürüyüşleri hedef alan karşıt gösteri tehditlerinin şiddet içeren saldırılara yol açmamasını güvence altına almak için gerekli güvenlik önlemlerini almaya çağırıyordu. Uluslararası Af Örgütü, 16 Haziran’da İstanbul Vali Yardımcısı ile görüşerek yetkilileri barışçıl toplanma özgürlüğü hakkı ile bağdaşan bir şekilde, bu yılki Onur yürüyüşlerinin güvenli ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya çağırdı.

Yasağın duyurulmasının ardından Trans Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenler 19 Haziran’daki yürüyüşü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını açıkladı. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü komitesi ise konuyu değerlendiriyor. Uluslararası Af Örgütü iki Onur yürüyüşüne de gözlemci göndermeyi planlıyor.

İmza kampanyamızı imzalayın ya da lütfen derhal Türkçe veya kendi dilinizde yazın:

  • Türkiye yetkililerini derhal İstanbul Trans Onur ve LGBTİ+ Onur yürüyüşlerine getirilen yasağı kaldırmaya,
  • Barışçıl toplanma hakkına saygı göstermeye ve LGBTİ’lerin ve onları destekleyenlerin 19 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde şiddet veya taciz korkusu olmaksızın Onur yürüyüşlerine katılabilmesini güvence altına almaya,
  • Polisin barışçıl toplanma hakkını kullanan Onur yürüyüşleri katılımcılarına yönelik güç kullanmamasını güvence altına almaya,
  • Her yıl gerçekleşen Onur yürüyüşlerinin gerçekleşmesini güvence altına alacaklarını ve katılımcıların güvenliğini sağlamak için tüm gerekli önlemleri alacaklarını kamuya açık bir şekilde duyurmaya çağırın.

Mektuplarınızı lütfen 29 Haziran 2016 tarihine kadar şu adreslere gönderin:

İstanbul Valisi

Vasip Şahin

İstanbul Valiliği  – Ankara Caddesi

34110 Cağaloğlu-Fatih

İstanbul

Faks: 0 212 512 20 86

Twitter: @vasipsahin

 

İçişleri Bakanı

Efkan Ala

T.C. İçişleri Bakanlığı

Bakanlıklar

06580, Ankara

Faks: +90 312 418 1795

Twitter: @efkanala

 

Kopyalarını:

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı

Dr. Hikmet TÜLEN

Yüksel Caddesi No:23, Kat 3

Yenişehir

06650 Ankara, Turkey

Faks: 0 312 422 29 96

Eposta: tihk@tihk.gov.tr

 

EK BİLGİ

Onur Yürüyüşleri İstanbul’da 2003’den bu yana her yıl gerçekleşmekteydi. Türkiye yetkililerinin homofobik ve transfobik söylemlerine ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı kanunlarla yasaklamayı reddetmelerine rağmen Türkiye’deki LGBTİ gruplar keyfi kısıtlamalar olmadan – İstanbul’da yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla – barışçıl toplanma haklarını kullanabiliyordu. Ancak 2015 yılında İstanbul Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesi, yürüyüşten önceki haftalarda Onur Yürüyüşü temsilcileri ile yetkililer arasındaki görüşmelere rağmen engellendi. Polis biber gazı, tazyikli su, biber gazlı plastik top mermilerin kullanımı da dahil olmak üzere barışçıl yürüyüşçülere yönelik aşırı ve gereksiz güç kullandı. Ertesi gün, İstanbul Valisi yetkililerin eylemlerini meşrulaştırarak, yürüyüş için resmi bildirim yapılmadığını [Türkiye kanunlarının gerektirdiği şekilde] ve yetkililerin karşıt göstericilerin yürüyüşü hedef alabileceğine dair bilgi aldığını ifade etti. Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen göstericiler dağılmadıkları için orantılı bir güç kullanıldığını belirtti.

LGBTİ örgütlerinin avukatları polisin barışçıl Onur Yürüyüşü katılımcılarına yönelik aşırı güç kullanımı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı [Türkiye kanunların gerektirdiği şekilde] soruşturma için İstanbul Valisi’nin iznini istedi ancak Vali izin vermeyi reddetti. LGBTİ örgütlerinin Vali’nin kararını idari mahkemeye götürme çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu yıl 20 Mayıs’ta Ankara Valisi Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Günü (İDAHOT) anmak üzere 22 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan yürüyüşü, “bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provakasyonlara neden olabileceği”ni iddia ederek yasakladı. Yürüyüşü düzenleyenler başarılı bir şekilde Vali’nin kararına itiraz ettiler ancak Vali’nin son anda gerçekleştirdiği karşı başvuru ile yasak geçerli kılındı. 4 Haziran’daki İzmir  Onur Yürüyüşü de İzmir Valisi tarafından, şiddet eylemlerinin gerçekleşeceğine ve eylem sırasında “yasadışı terror örgütlerini” övücü sloganlar atılacağına dair istihbarat aldıkları ifade edilerek yasaklandı. Yasağa rağmen o gün aşağı yukarı 100 kişilik bir grup Onur Yürüyüşü için toplandı ve şiddet olayları olmaksızın yürüyüş yapıldı.

Barışçıl toplanma hakkı devlete, yeterli güvenlik önlemlerini almak dahil, yükümlülükler getirir. Barışçıl toplanmaların gerçekleşmesinin güvence altına alınmasını sağlamak yetkililerin görevidir. Bildirimde bulunma gerekliliği, yetkililerin toplanmanın gerçekleşebilmesini engellemek için değil, uygun hazırlıkların yapılmasının sağlanması için kullanılmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi ‘barışçıl toplanma hakkı ihlali’ kararı verdiği Oya Ataman grubunda henüz yürütmeye geçirilmemiş 45 kesinleşmiş dava vardır.

İMZA İÇİN TIKLAYIN