(Cihan Uzunçarşılı Baysal / Kentin Tozu, Açık Radyo – 17 Haziran 2016)

17 Haziran tarihli Kentin Tozu programında, 3.Havalimanı ve 3.Köprü mega katil projelerin inşaat bölgesindeki Eyüp İlçesi Ağaçlı Köyü’nün bitmeyen çilesini ve Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) bölgede planlanan yeni  taş ocaklarına karşı  açtığı davayı konuştuk.

Programı dinlemek için tıklayınız

Konuklarımız, KOS”un 11 Haziran’da Ağaçlı’da  yaptığı basın açıklaması ertesinde mikrofon tuttuğumuz köylüler ile bölge milletvekili Ali Şeker ve  ayrıca stüdyoda Ağaçlı Köyü’nden Nezih Beceral ile KOS ve Sarıyer Kent Dayanışması’ndan Rüya Kurtuluş.
 
Kuzey Ormanları Savunması’nın ilgili bülteninde (  http://www.kuzeyormanlari.org/wp-content/uploads/2016/06/Ağaçlı_bülten_11_06_16.pdf ) ayrıntılandığı üzere, bir zamanların sessiz sakin cennet; mandası, kumulu, plajı ile ünlü Ağaçlı, İstanbullular için de kentin gürültüsünden ve hava kirliliğinden bir kaçış bölgesi, nefes alanı olagelmiştir.
 
Ancak, mega projelerin devreye girmesiyle Ağaçlı’nın katlanan dertlerine şimdi de yeni taş ocakları eklendi: 
‘Önce köylüye arazisi ve evleri için acele kamulaştırma kağıtları geldi. Ardından 3.Havalimanı ve 3.Köprü projeleri için başlayan çalışmalar köyün yollarını mahvetti, üstüne Ağaçlı’nın kumullarından kaçak kum çekilmeye başlandı. Yukarı Ağaçlı’da köyün yanı başına patlayıcı madde deposu yapıldı. Şimdi de Ağaçlı köyünün ormanlık alanlarına yeni kum taşı ocakları açılmak isteniyor.”
 
Kısaca, bir cennet, bir yaşam alanı, şimdi de katil projelerin ihtiyaçları için hammadde sağlayıcı depoya dönüştürülmek isteniyor. 
Yaşam hakkı, sağlıklı çevre hakkı ve ilgili tüm haklar rafa kalktı. 
 
Kuzey Ormanları Savunması taş ocaklarına karşı bölge halkının sağlıklı çevrede yaşama hakkı için mahkemeye gitti. Ağaçlı’nın bitmeyen dertlerine bu kez de astronomik, hukuka ve adalete erişimi engelleyici 8,400 TL  bilirkişi ücreti geldi. 15 gün içinde yatırılması gerek, kronometre tik taklıyor!
 
Kuzey Ormanları’nın yok edilişine giden süreçte Ağaçlı da bir cephe.Eğer Ağaçlı kaybedilirse sıra diğerlerine ve İstanbul’a gelecek; nefes alanlarımız, kentin oksijen depoları birer ikişer elimizden alındığında geride İstanbul’dan da birşey kalmayacak.
Ağaçlı için, İstanbul için Dayanışma Vakti! İletişim: kuzeyormanlari@gmail.com