(KOS Medya – 25 Haziran 2016)

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından hazırlanan “Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan” isimli kitap Kocaeli Tabip Odası tarafından yayımlandı. Kitap ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kocaeli’ndeki sanayi kirliliğinin doğa ve insan üzerindeki etkilerini araştıran kitabın tanıtımı şöyle;

“Dilovası Olayı” olarak tanımlanan ve 6 Ocak 2011’de Kocaeli’nde yerel bir gazetede yayımlanan röportajla başlayıp, günümüzde de devam eden olaylar zincirinin öncesi ve sonrasını elinizdeki kitapla bilebilmeniz mümkün olacak. Bu röportajda, Kocaeli’ndeki hava kirliliği ve nedenleri ile annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk kakasında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerin çok üzerinde ağır metal bulunduğu ve sorunun sanayi havzası kentin bütününde olabileceği paylaşıldı. Açıklamalar, bilim insanının sorumluluklarının ülke gündeminde yeniden tartışılmasına aracılık etti. Bu olayda, üniversitenin uyguladığı baskı ve yıldırma girişimleriyle birlikte, yerel yöneticinin hakareti, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün de bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasının karşısında yer alması öne çıkan başlıklar oldu. Bununla birlikte, bilim insanlarının toplumun hemen hemen bütün bileşenleriyle birlikte, “üretilmiş bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasının” haklılığı bağlamındaki örgütlü, ortak mücadelesi tarihteki yerini aldı.

Bu kitap, insanın ve üretimlerinin içinde yaşadığı toplumsal ilişkilerin ürünü olmasının bir örneği olarak ele alınmalıdır. Kocaeli, Türkiye’nin ikinci büyük sanayi havzasıdır. Böyle bir sanayi havzasında kurulmuş olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndaki emekçiler, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi müfredatındaki sorumluluklarının yanı sıra, yürütecekleri bilimsel çalışmaların öncelikli konusunu, “Sanayi, Doğa ve Sağlık” olarak belirlemiştir. Çünkü içinde-birlikte oldukları toplumun yaşadığı Kocaeli’nde, halk sağlığıyla ilgili en önemli sorunlardan birisi sanayinin doğaya ve insana olan etkileridir. Marmara depreminden iki yıl sonra, ekip olarak yola çıkılan süreç, kentin sağlık alanındaki en önemli sorunlarından birisini görünür kılma, tartıştırma, çözüm üretme ve bileşenlerinin katılımı ile çözme hedefiyle başlatıldı. O nedenle bu kitap, hem ekip üyelerinin hem de kent yaşayanlarının günlüklerinden bir konu başlığının özeti gibidir. Ayrıca bir kurgu ve çaba gerektirmemiştir. Kitabın yazarları esas olarak, günlük yaşamlarında gözlemlediklerini bilimsel yöntemi kullanarak verilendirmiş ve belirli bir sistematikle kaleme almıştır.

Hazırlayan: Onur Hamzaoğlu

Kitabın Adı: Kocaeli’nde Sanayi Doğa ve İnsan

Fiyatı: Parasız

NOT: Kitaptan edinmek isteyenlere başvuruları halinde ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir.

kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr  – 0 262 226 29 09