(KOS Fotoğraf Grubu – 19 Haziran 2016)

Dekovil, normal trenden daha dar bir lokomotife ve vagonlara sahip, rampa tırmanabilen fakat yavaş bir tren. Belgrad Ormanı içinden geçen hat, 2 yıl boyunca Ağaçlı köyünden kömür aktarmakta kullanılmış. Silahtarağa’dan Göktürk’e kadar olan ve bugün üstünden otoyol geçen hat ise daha uzun süre kullanılmaya devam etmiş.

1

Ayvadbendi girişi, altından dekovil hattı geçen, bugün otobüsün zor sığdığı kemer.

Tarihte kömür taşıyan dekovil, bu kez insan taşıyan ‘nostaljik’ bir ulaşım aracı olarak yeniden canlandırılmak isteniyor. Başta söylemeliyim ki nostaljik çağrışımlar yaşamak için Haydarpaşa-Pendik hattını tercih ederim.

3

Kalabalık bir grup, Belgrad Ormanı dekovil hattını keşif için yürüdük.

Tarihi hattın bulunduğu coğrafya bugün birbirinden farklı yerleşke düzenlerine ve topografik özelliklere sahip. Proje tanıtım dosyasında yazılanlar hala geçerliyse örneğin, Silahtarağa’dan Göktürk’e yavaş yavaş nostaljiyle seyreden bir trenimiz olacak.

Tarihi dekovil hattı keşif gezimizin zamanlaması ve konunun ilgi çekiciliği kalabalıkça bir ekip olmamızı sağladı.
Kuzey Ormanları Savunması ile Ormancılar Derneği Marmara Şubesi’nin akademisyenleri, bilirkişileri ve katılımcılarıyla birlikte verimli bir gezi yaptığımızı düşünüyorum.
Katılımcıların bir çoğu daha önce KOS’la birlikte herhangi bir etkinlikte bulunmamış arkadaşlardı. Gezi boyunca biz yeni arkadaşlara KOS olarak kendimizi tanıtabildik ve Belgrad Ormanı ekosistemi hakkında hep birlikte bilgi aldık.
Belgrad Ormanına Kurtkemeri’nden girdik. Yaklaşık 3.5 km’lik araç trafiğine açık kısımdan sonra Ayvadbendi’nde araçları park edip yürümeye başladık. Otobüslerle geçtiğimiz yerlerde de bir kaç kez durup, Belgrad Ormanı tarihini ve ekosistemini hocalarımızdan dinledik.

11

Lilium martagon, Türk zambağı ya da İstanbul zambağı da deniyor, Belgrad Ormanı’nda 3. köprünün tehdidinde endemik bir tür.

Belgrad Ormanı’nın yaşı, değersizleştirme çabaları içinde gençleştirilmeye çalışılsa da, eski çağlara kadar uzanıyor. İlkçağ’da burada sekoya ağaçlarının bulunduğunu, Ağaçlı’daki kömürün hammaddesini de bu ağaçların oluşturduğunu öğrendik. Meşe yoğunluklu olarak bilinen Belgrad Ormanı’ndaki meşe ağaçları yerlerini kayına ve gürgene bırakmış. Tarihi dekovil hattının kuruluşu da Belgrad Ormanı içinde alan açma, kaynaklarını kullanma ve şehri büyütme çalışmalarıyla aynı döneme denk geliyor.

6

Tarihi Dekovil hattının geçtiği rotada, kaybolmuş köprüler, dik rampalar ve tepecikler mevcut.

Gördüğümüz su mahzeni kapakları ve havuzlardan sonra, su kaynakları konusunu başka bir gezimize bırakarak dekovil hattının bıraktığı izleri sürmeye devam ettik.
Dekovil hattı, piknik alanı geçildikten sonra, ormanlık arazide yaklaşık 2,5 km. boyunca yol almaya devam ediyor.

Bu yürüyüş bize geçen yüzyıldaki sistemin yeniden canlandırılması yönündeki kararın ciddi sıkıntılar taşıdığını açıkça gösterdi.
Farklı yolcu kapasitelerini, farklı kesimlerle buluşturacak bu projede orman dokusu içinde kaç yolcu nereye, nasıl taşınacak?

17

Yerinden edilmiş, köksüz kalmış, yan ağaca sığınır gibi duran, nedensiz kesilmiş bir ağaç. Dekovil hattının Çiftalana bağlanan bölümü

Ulaşım amaçlı bir raylı sistem, ormandaki hat üzerine yeni dolgular, yeni köprüler inşa edilmesi; dik rampalara, çukur alanlara çözümler bulunması demektir ki bütün bu çalışmalar Belgrad Ormanının sonunun gelmesi demektir. Bu projeyle, piknik alanlarının kalması sağlanacak fakat ormanlık alan, bir şehir parkına dönüşecektir. Ormanı bölerek yapılacak yeni dekovil hattı, orman bütünlüğünü ciddi olarak tehdit etmektedir.

Ormanın sınırı, bir yıl öncesinde yine orman olan Kuzey Marmara Otoyoluyla kesiliyor. Yolun karşısında dekovil hattının Çiftalana bağlanan bölümü var. Bu karayolunun yapımı sırasındaki gidip gelişlerimde en merak kısım burası olmuştu. Yolun aşağısındaki bu kısmın riskli bir girişi var. Kalabalık ve ne yaptığını bilen bir grupla buraya başarıyla girdik. Burası Belgrad Ormanının denizle buluşan ucu. Ağaçlar kesilerek genişletilen bir patikası var. Genişletilen yolun etrafı, molozla, inşaat atıklarıyla doldurulmaya başlanmış.
Belgrad Ormanının denizle buluşması engellenmiş. Ormanlarla denizlerin buluşması istenmiyor; bu Karadeniz’de, her yerde sanki böyle.
Ormanın bu kısmına ölü gözle bakıldığı, kaderine terkedildiği anlaşılıyor. Burası yeni rant alanı.

20

Dekovil hattının Çiftalan’a bağlanan bölümü, etrafına 3. köprü moloz ve inşaat yıkıntıları dökülmeye başlanan genişletilmiş bir patikaya sahip. Bu patika yolu genişletilirken de yüzlerce ağaç gereksizce kesilmiş.

15

Belgrad Ormanı’nı ikiye bölen 3. köprü otoyolu. Tarihi dekovil hattı, bu yolu keserek karşıya Çiftalan yönüne doğru ilerliyor.

Kamyon trafiğinden canımızı zor kurtararak, ormanın bu son alanından da çıkıp araçlarla Çiftalan Köyüne (Mahalle) ulaştık.

12 13

 

Bizi ihbar etmek için aracından inip, yanımıza kadar gelmeye çalışan bir şahıs.

 
Çok yakın tarihe kadar, güzelliğiyle tanınan Çiftalan Köyü’nün içi, çevresi, ocaklarla, denize dolgu alanlarla çevrilmiş. Bir yeryüzü cehennemi, Mordor nasıl yaratılır? Çiftalan, Kuzey İstanbul adı altında kurulacak yeni İstanbul’a topraklarını vermiş, işgal edilmiş durumda.

18

Belgrad Ormanı’nın denizle buluşması engellenmiş.

Sonuçta anladık ki bu tarihi dekovil hattı bizi pırıl denizlere, kırmızı yanaklı meyvelerin yetiştiği aydınlık köylere taşımayacak. Yolumuzu yeni Türkiye’nin şimdiden parsellenmiş distopyasına götürecek.

19

Çiftalan Köyü sahilinde maden ve dolgu alanı, ocaklar köyün içine kadar girmiş. Coğrafya değişmiş. Yeni Kuzey İstanbul için işgal edilen topraklar ve yaşam alanları.