(Bianet – 29 Haziran 2016)

Ekoloji Kolektifi Derneği, termik santraller hakkında açılan davalara ilişkin karar özetleri raporu hazırladı.

Seri olarak devam edecek çalışmada seksenli yılların sonundan itibaren sayısı niteliksel ve niceliksel olarak artan kent ve çevre davaları içinden örnek olarak seçilen yargı kararları üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Bu çalışmayla, yurttaşların yargı kararlarının içeriğine erişebilmesi ve bu kararların hukuki anlamlarının tartışılması amaçlanıyor.

Soma, Bursa, Karaman, Gerze

Avukat Hülya Yıldırım’ın hazırladığı serinin ilk raporunda, Soma KolinTermik Santrali ÇED Olumlu Kararı İptali Davası, Karaman AkşehirKasabası 4. Grup Kömür Ocağı Projesi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası,DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası,Sinop-Gerze Yaykıl Mevkiine İlişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı İptali Davası kararlarının özetlerine yer verildi.

Ekoloji mücadelesi lehine kazanımlarla sonuçlanan dört karar özetinde bir projenin hukuka aykırılığına ilişkin temelde ortaya konabilecek noktalara değiniliyor. Yer seçiminin yanlışlığı, fayda maliyet analizinin yapılmamış olması gibi birçok eksikliğin projenin uygulanabilirliği açısından nasıl temel bir eksiklik olduğu değerlendirilerek bu kararların da benzer uygulamalara emsal teşkil etmesi amaçlanıyor.

Ayrıca raporda ekoloji mücadelesi aleyhine sonuçlanmış olan AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş- İthal Kömür Yakıtlı Kojenerasyon Santrali Projesi ÇED Olumlu Kararı İptali Davası süreci de yer aldı.

Bu karar ile yaşanan temel hak ve özgürlük ihlallerinin tespiti ve bu bağlamda AYM ve uluslararası hukuk yollarının da bir aşama olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.