(Rıfat Doğan / Diken – 12 Temmuz 2016)

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ ilan etmesinin ardından turizm ve kültürel tesis alanı olarak yapılaşmaya açılan Sivriada’nın imar planı değişikliği, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sivriada ile ilgili ikinci kez hazırlanan 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planları yine yargıya takıldı. Daha önce Adalar Belediyesi’nin açtığı davada Haziran 2013’teki imar planları değişikliğini Anayasa’ya aykırı bularak iptal eden İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, bu karardan iki ay sonra bu kez, onaylanan imar planlarını planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptal etti.

Bakanlığın ’emsal’ hesabı tutmadı

Mimarlar Odası’nın açtığı davada iptal kararını oybirliğiyle alan mahkeme, bakanlığın emsal değerini düşürerek yapılaşma yoğunluğunu azaltma yönündeki plan değişikliğini yeterli bulmadı.

Kararda şöyle dendi: “Davaya konu 08.10.2013 onay tarihli planlar ile mahkememizin iptal ettiği 17.06.2013 onay tarihli planlar arasında kullanım kararları (taşınmazın hangi amaçlar kullanılacağı) açısından bir farklılık bulunmadığı, sadece plan notlarında emsal oranı ve emsalin hesaplanmasına yönelik olarak değişiklik yapıldığı, değişiklik ile emsal oranı 0.40’dan 0.20’ye indirilmiş ise de emsalin taşınmazın fiili alan üzerinden değil tapuda kayıtı alan üzerinden hesaplanmasının öngörüldüğü, taşınmazın tapudaki kayıtlı alanının, fiili alanının yaklaşık 2 katı olduğu dikkate alındığında; emsal oranının düşürülmesinin yapılaşma yoğunluğunda azalmaya sebebiyet vermeyeceği anlaşılmakla, dava konusu planlarda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar mevzuatı çerçevesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”  

Erdoğan, ‘otel müjdesi’ vermişti

Erdoğan,  29 Mayıs 2013’te 3. köprü temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Şimdi biz o adayı, Yassıada ve yanındaki Sivri Ada’yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz. Orada inşallah oteller olacak, müzeler olacak. SİT alanına dikkat etmek suretiyle orayı dönüştüreceğiz. Mesela Sivriada’da taş ocağı olarak kullanılan bölge kongre merkezi olacak” demişti.

İnşaat karara rağmen devam ediyor

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kısa bir süre sonra  17 Haziran’da planları onaylayarak Sivriada’yı turizm ve kültürel tesis alanı ilan etmişti.

Adada fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültürel tesis, dini tesis, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, karşılama yapıları, spor salonu, seyir terası, parklar, marina, kafe ve restoran inşaatı hâlâ devam ediyor.

Sivriada, imara açılmadan önce 2’nci Derece Doğal SİT ve 3’üncü Derece Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenip sismik araştırma amaçlı yapılar dışında yapılaşmaya tamamen kapatılmıştı.