(Saray Gazetesi – 18 Temmuz 2016)

Uzunköprü Belediyesi tarafından rutin olarak yaptırılan Ergene Nehri kirlilik ölçümlerinde en kötü değerlerin Mayıs 2016’da yaptırılan numune sonuçlarında alındığı açıklandı.

KİRLİLİK ENDİŞE VERİCİ
Konu hakkında açıklama yapan Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen şunları ifade etti:
“Ergene Nehri Taş Köprü Anagöz altından 2 saatlik kompozit numuneler aldırarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesine sahip akredite laboratuarlara nehir suyu analizleri yaptırmaktayız. Mayıs 2016’da elimize ulaşan numune sonuçlarındaki kirlilik oranının yüksekliği endişe vericidir. Akarsuların su kalitesi ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen ‘Kıta içi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’ esas alınarak belirlenmektedir.

ERGENE ÇOK KİRLENMİŞ SU KALİTESİNDE
‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde kıta içi yüzeysel su kategorisine göre akarsular; I. sınıf: Yüksek kaliteli su, II. sınıf: Az kirlenmiş su, III. sınıf: Kirli su, IV.sınıf: Çok kirlenmiş su olarak tanımlanmaktadır. 20.05.2016 tarihinde Uzunköprü Taş Köprü Anagöz altından alınan 2 saatlik kompozit numune sonuçlarına göre: toplam krom, demir ve çinko değerlerinde kirlilik artışı gözlendiği; kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam fosfor, toplam kjeldahl-azotu, oksijen doygunluğu ve çözünmüş oksijen parametrelerinin 4. Sınıf  kirli su sınır değerlerinde olduğu tespit edilmiştir. Atıksu kalitesinin en belirleyici parametrelerinden biri olan KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) parametresi 4. Sınıf su kalite sınırı 70 mg/L iken 20.05.2016 tarihinde 165 mg/L ölçülmüştür. Suda varlığı, sucul hayatın devamı ve suyun estetik kalitesi açısından temel öneme sahip olan çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu parametreleri son yılların en düşük seviyesinde ölçülmüş olup, canlıların solunum fonksiyonu için gerekli seviyelerin çok altındadır. 2011 yılından itibaren Belediyemiz tarafından yaptırılan analizlerde tespit edilen kirlilikte 5 yılda değişim olmamakla birlikte, 20 Mayıs 2016  analiz sonuçlarına göre Ergene Nehri, nehir suyu çok kirlenmiş su sınıfı olan 4. sınıf kirli su kalitesindedir.”