(Özer Akdemir / Evrensel – 22 Temmuz 2016)

Yargı, Karaburun’da bir RES projesine daha ‘dur’ dedi. Mordoğan RES’ kapasite artışı projesinin ÇED olumlu kararı, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edildi

Ayen Enerji A.Ş.’ne ait Mordoğan RES’in kapasite artışı projesine verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştı. İzmir 3. İdare Mahkemesi oybirliğiyle verdiği ÇED Olumlu kararını iptal etti.

15 türbini işletmeye alınmış olan Mordoğan RES projesinde, yatırımcı firma 5 türbin ilavesiyle kapasite artışı başvurusu yapmıştı. Projenin ÇED sürecinde “Halkın Katılımı Toplantısı”na  yerel halk katılmazken, yapılan açıklamada “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” dile getirilmişti. RES projelerine karşı çıkış nedenleri de Karaburun Kent Konseyi’nce ayrıntılı raporlarla Bakanlığa iletilmişti.

BİLİRKİŞİLERDEN ÇOK NET SÖZLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 30.06.2015 tarihinde “ÇED Olumlu” kararı vermesi üzerine açılan davada, mahkeme, Bilirkişi Heyeti incelemesi sonucunda hazırlanan raporun sonuç bölümünde “…bu alanda kapasite artırımı bir yana mevcut türbinlerin dahi faaliyet göstermesi düşündürücüdür … Karaburun Yarımadası’nda faaliyete geçen tüm RES’lerin belli bir doygunluğa ulaştığı, kümülatif etki nedeniyle olumsuz önemli çevresel etkiler yaratacağı düşünülmektedir” sözleriyle RES’lere karşı net bir görüş ortaya konmuştu. Mordoğan RES kapasite artışı projesinde, türbinlerin tarım arazilerinde, zeytinlik alanlarda, konutların 150 m uzağında ve tescilli kültür varlıklarının 75 m yakınında kurulması planlanıyordu.

Halen yarımada’nın %61’ini Karaburun RES Projesi için Lodos A.Ş. firmasına tahsis eden ÇED Kararı dahil olmak üzere, 10’un üzerinde dava sürüyor.