Kış aylarında hava kirliliğinin zaten tepe yaptığı Bursa’nın kalbine koca bir termik santral yapmak istediler! Nefessiz kalarak ölmeye karşı çıkan halk uzun bir mücadele sonucunda DOSAB Termik Santrali projesini iptal ettirdi, ama proje şimdi tekrar gündeme geldi! Mahkeme kararına rağmen 2. kez hazırlanan ÇED’i ve Bursalıların nefesini kesecek bu projeyi itiraz ederek birlikte durdurabiliriz! Destek olmak için 5 Ağustos 2016 Cuma akşamına kadar bireysel itirazlarınızı İnternet üzerinden iletebilirsiniz.

Kent merkezinin ortasına yapılması planlanan DOSAB Termik Santraline karşı onbinlerin itirazı sonucunda, 5 Mayıs’ta proje mahkeme tarafından iptal edildi. Şimdi ise tekrar, şirket tarafından aynı proje için 2. kez bir ÇED raporu hazırlandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihai ÇED’i onaylarsa santrale izin verilmiş olacak. İtiraz etmek için 5 Ağustos 2016 Cuma gününe kadar bireysel itirazları İnternet üzerinden iletmek mümkün.

Bursalıların kömürsüz nefes almasını istiyorsak itiraz etmek için son 1 gün! Bugün Bursa yarın başka yer. Mahkemenin iptal ettiği bir projeye tekrar izin verilmesine hep birlikte engel olabiliriz!

13902675_1776126855967565_7027373900350033872_n

(Konuya dair ek bilgi burada bulabilirsiniz:
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/08/02/bursada-iptal-edilen-termik-santrale-yeniden-ced/)

İtirazlarımızı İnternetten de BİMER üzerinden (http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx) kolayca yapabiliriz. Nasıl yapacağınızı anlatan bu video size yardımcı olacaktır:

İnternet üzerinden ÇED raporuna resmi itiraz nasıl yapılır?

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu (https://www.facebook.com/DosabTermikHayir/) tarafından hazırlanan
ÖRNEK İTİRAZ DİLEKÇESİ:

KONU: DOSAB Bursa Buhar ve Enerji Üretim Tesisi hakkında 25.07.2016 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanarak nihai kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na itirazlarım.

DOSAB Termik Santrali için hazırlanan 2. ÇED Dosyası’nın başvurusunun üzerinden bir ay bile geçmeden onaylanarak “ÇED Olumlu” belgesi verildiğini üzüntü ve kaygı içinde öğrendim.

Oysaki benim gibi Bursa’da yaşayan yüz binlerce kişi, ilk “ÇED Olumlu” kararına karşı açılan davanın kazanıldığını, adaletin yerini bulduğuna inanıyorduk.

Mahkemenin iptal kararı üzerinden üç ay bile geçmeden DOSAB termik santrali ikinci ÇED dosyasının, Bursa Valiliği ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülüp onaylanarak “ÇED Olumlu” kararı verilmesi bütün olumsuzluklarına rağmen sanayicinin desteklendiği, vatandaşın gözden çıkarıldığı düşüncesi yaratmıştır.

Eğer DOSAB Termik Santrali kurulmasına izin verilirse diğer sanayi bölgeleri de kendi termik santrallerini kurmak isteyecektir. Yalnızca Bursa’da 13’ü Organize olmak üzere 26 sanayi bölgesi olduğu düşünülürse onaylanan bu ÇED raporuyla her birinin termik santral kurma girişimlerinin de önü açılmaktadır. Yerleşim merkezlerinde onlarca termik santralin kirlettiği yaşanmaz kentler ortaya çıkacaktır. Devlet organları, bu ÇED raporunun kabulüyle bir bütün olarak yaratılan tehlikeyi ve sağlıksız gelişmeyi görmek zorundadır.

1302 sayfa onaylanan yeni ÇED dosyasındaki hiçbir bilgi ve buna olanak sağlayan hiçbir Kanun ve Yönetmelik, bu santralden dolayı çocuğumun, benim ve ailemin ömrünü kısaltabileceği, çeşitli hastalıklar çekerek yaşamak zorunda bırakabileceği gerçeğini ortadan kaldırmaz. O binlerce sayfadaki bilgiler, Bursa’da yaşayan milyonlarca insanın bozulacak sağlığını geri getirmez.

Kömürlü termik santrallerin erken ölümlere neden olduğu Sağlık Bakanlığı ve dünya çapındaki çeşitli sağlık kurumları tarafından kabul edildiği halde Bursa kent merkezinin ortasına termik santral yapılmasının önünü açacak ÇED raporuna Olumlu kararı verilmesi ”Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” diyen Anayasamızın 56. Maddesine aykırıdır.
Anayasamızın 56. maddesi ayrıca “çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” diyerek devletin yükümlülüğünü de ortaya koymaktadır. Ben vatandaş olarak Anayasal yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Devletin de Anayasal yükümlülüğünün yerine getirmesini DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi “ÇED Olumlu” kararının iptal edilmesini, sanayicinin karı yerine Bursa halkının sağlığı ve sağlıklı geleceği düşünerek DOSAB Termik Santraline “ÇED Olumsuz” verilmesini arz ederim.

Tarih: ………………………………..
Kimlik No: …………………………………….
Adı Soyadı: ………………………………….
Adres: …………………………………………………….
. ………………………………………………………………..
İmza: