(Kemal Özer / Evrensel – 6 Ağustos 2016)

Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Karasu üzerinde yapımı planlanan Kemah Barajı ve HES I – HES II Projesi’nin ÇED olumlu karar iptal edildi.

Erzincan ile Kemah ilçesi arasında Karasu üzerinde yapımı planlanan Kemah Barajı ve HES I – HES II Projesi’nin ÇED olumlu kararı Sivas İdari Mahkemesine yapılan başvuruların ardından verilen iptal kararı Danıştay 14. Dairesi tarafından onandı.

Karara ilişkin konuşan Avukat Barış Yıldırım, Danıştay’ın verdiği kararla artık iptal kararının kesinleştiğini belirtti.

Yıldırım karara ilişkin “Karasu (Fırat) Nehri üzerinde daha önce inşa edilmiş baraj ve HES projelerinin nazara alınmadığını, havza planlamasının yapılmadığını, ÇED sürecine konu kararda bölgede inşa edilmiş ve planlama aşamasında bulunan diğer baraj ve HES projelerinin nazara alınmadığını bu yönüyle hukuka aykırı bir durum olduğunu mahkemeye ifade ederek başvuruda bulunduk. Aynı şekilde bölgedeki kültürel ve arkeolojik mirasın (Urartu karayolu gibi) sular altında kalacağını ve bunun da geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vereceğini ifade ettik. Bilirkişi incelemesi ve keşif yapıldı. Bilirkişi tarafından verilen rapor biz davacıların lehine oldu. Sivas İdare Mahkemesi de ÇED olumlu kararını iptal ettiği. Karara karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı temyiz başvurusu da Danıştay 14. Dairesi tarafından reddedildi” diye konuştu.

“Baraj ve HES projelerine karşı duyarlılığın ve demokratik mücadelenin yükseltilmesi gereken çok önemli bir süreçten geçiyoruz” diyen Yıldırım, “Bu baraj ve HES projelerinin tamamlanmasıyla Dersim’in binlerce yıllık kültürel ve doğal mirası sular altında bırakılacak. Bu telafisi mümkün olmayan bir duruma sebebiyet verebilir” diyerek baraj ve HES’lere karşı mücadele etmek gerektiğini belirtti.