(Sendika.org – 14 Ağustos 2016)

Ankara’nın üç ilçesinde bulunan maliye hazinesine ait 249 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararın altından kentsel rant çıkacağını belirterek, “Ankara’nın kamusal toprak varlığının özelleştirmesini kabul etmiyoruz” dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 13 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Ankara’nın Çankaya, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait 249 adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Ankara’nın kamusal toprak varlığının özelleştirmesini kabul etmiyoruz. 249 adet taşınmazın özelleştirme idaresine devredilerek satışının gerçekleştireceği alanlar Ankara’nın yeni rant ve yüksek yoğunluklu yapılaşma alanları olarak karşımıza çıkacak” dedi.

ankara-ozellestirme-14agustos2016

“Kamusal değil kişisel yarar, yaşanmaz kent”

745 bin 807 metrekarelik arazi varlığının mülkiyetinin maliye hazinesinden özelleştirme idaresine devredilerek satılmasının altından kentsel rant çıkacak diyen Candan şöyle devam etti:

“Ağırlıklı olarak Gölbaşı ve Yenimahalle ilçesinin gelişmekte olan alanlarında yer alan taşınmazların imar durumları 2 katlı 5 katlı düşük yoğunluklu konut alanları. Konut gelişme alanları olan bu arazilerin, satıştan sonra emsallerinin yükseltileceği gün gibi ortada. Kamu arazi varlığının özelleştirilmesi ve hepimize ait olan varlığın satışı kabul edilemez. Bu süreç karşımıza; plansız kentleşmeyi, kamusal yerine kişisel yararı ve yaşanmaz kent parçalarını çıkartacaktır.

249 adet taşınmaz içerisinde Gölbaşı ilçesi 162 taşınmaz ve toplam 376 bin 181 metrekare ile satışta birinci sıradadır. İkinci sırada ise, 84 adet taşınmaz ve toplam 360 bin 288 metrekare ile Yenimahalle ilçesidir. Gölbaşı’nda, sayfiye yeri iken, emsal artışları ile yüksek yoğunluklu yapılaşmaya dönüşen ve kentsel rantı yüksek olan  İncek ve Kızılcaşar mahallelerinde önemli ölçüde kamusal varlık satışa sunulacaktır.  Emsali 0,10 – 0,30, yüksekliği 6,5 metre olan konut alanlarının muhtemel satıştan sonra bir anda emsali 2’ye çıkacak, yükseklik serbest olacak yapılaşmaya dönüşecektir. Kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz yargıya taşıyacağız.”

“Mülkiyet sahipleri ve plan değişiklikleri açıklansın”

Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kent izleme merkezinin yakın takip içerisinde olduğu, kamusal alanlarla ilgili özelleştirme idaresine devredilen ve satışı yapılan arazilerin mülkiyet sahiplerinin ve satış sonrası plan değişikliklerinin açıklanmasını istedi.  Kamuya ait olan varlıkların özelleştirme üzerinden sermaye odaklı yapılanmalara sunulmasının kentleşme açısından vahim sonuçlar doğuracağını belirtti.

ankara-ozellestirme-14agustos2016-1