(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 15 Ağustos 2016)

Kırklareli’nde doğayı tahrip eden taşocağı için valiliğin verdiği ‘ÇED gerekli değil’ kararını mahkeme ‘yaşam hakkına aykırı’ diyerek iptal etti.

Kırklareli Koruköy’de süren taşocağı çalışmalarının yarattığı tahribata yargı “dur” dedi. Koruköy yeşil alanda başlayan taşocağı çalışmaları doğaya verdiği zarar gözle görülecek boyutta. Tahribat yetmedi şirket taş ocağı faaliyetlerini daha da genişletmek istedi. Çevre sakinleri projeye Kırklareli Valiliği tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme tahribatı gördü, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararını iptal etti. Çevre sakinleri “Bu ocak insanların, hayvanların, kuşların, bitkilerin, çiçeklerin, böceklerin, balıkların yaşadığı çevrenin bozulmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ihlal edilmesine neticede ‘sağlık hakkı’, ‘çevre hakkı’nın özü nedeni ile Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen ‘yaşam hakkı’na aykırılık oluşturmaktadır” dedi.

Bölgede arıcılığın koruma altında olduğuna dikkat çekilen dilekçede yöredeki köylerin geçimini de tarım, hayvancılık, arıcılık ve ormaniçi mantar toplayıcılığından sağlandığına dikkat çekildi. Dilekçede “Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez” denilerek projenin gerçekleşmesi durumunda yöre halkının varlığını sürdürmesinin imkansız hale geleceği vurgulandı.

İÇME SUYU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Kırklareli Koruköy’de yeşil alanda başlayan kalker ocağı çalışmaları bölgeyi tahrip etti. Bu da yetmedi, kalker ocağının kapasite artışı talep edildi. Kırklareli Valiliği “ÇED gerekli değildir” kararı vererek kalker ocağını kapasitesinin arttırılmasını onayladı. Çevre sakinleri Edirne İdare Mahkemesi’ne başvurarak “ÇED gerekli değildir” kararının iptal edilmesini istedi. Hazırlanan dilekçede projenin halka ulaştırılan su havzasını kirleteciğine değinilerek “Köyün içme suyu kaynakları üzerinde patlamalı madencilik yapılacaktır” denildi.