(Evrensel – 9 Eylül 2016)

Koç Holding’e bağlı Demir Export A.Ş. tarafından Bakırtepe’de işletilmeye çalışılan altın madeni, mühürlenerek kapatıldı

Koç Holding’e bağlı Demir Export A.Ş. tarafından Bakırtepe’de işletilmeye çalışılan altın madeni, 2 Eylül 2016 Cuma günü Danıştay kararıyla mühürlenerek kapatıldı. Böylece aynı maden için verilen iki farklı ÇED olumlu raporu da iptal edilmiş oldu. Bunun önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Bakırtepe Çevre Platformu,  “Biliyoruz ki şirket ve bakanlık yeni ÇED raporları ile yaşam alanlarımızı zehirlemek için yine uğraşacaklar. Biz de ilk günkü heyecanımızla toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirleten doğa düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Sivas İli, Kangal İlçesi, Eğricek Köyü sınırları içerisindeki Bakırtepe mevkiinde Koç Grubu’na bağlı Demir Export A.Ş. tarafından yapılması planlanan siyanürle altın işletmeciliği için 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ÇED raporuna olumlu kararı verildi. Faaliyetin yürütülmesi nedeniyle çevresel zararlar oluşacağı ve Bakırtepe’nin korunması için yöre halkı, Türk Tabipleri Birliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Sivas İdare Mahkemesi’nde açılan davada, hazırlanan ÇED raporunun mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilemez olması nedeniyle işlemin iptaline karar verildi.

Ancak daha sonra Demir Export A.Ş. Bakanlığın 2009/7 sayılı genelgesine dayanarak halkın katılımı toplantısı yapmadan, ilk ÇED raporuna kimi eklemeler yaparak ve yöre yurttaşlarının endişelerini karşılamadan ikinci bir ÇED raporu düzenledi. Bakanlık bu rapora da olumlu kararı verdi. İkinci ÇED raporuna verilen olumlu kararına karşı açılan davada da Sivas İdare Mahkemesi, ilk ÇED raporundaki eksikliklerin giderildiği ve ÇED raporundaki tedbir, taahhüt ve kısıtlamaları yeterli görerek davanın reddine karar verdi.

İKİNCİ ÇED OLUMLU KARARI DA İPTAL EDİLDİ

Ardından Danıştay 14. Dairesi tarafından, bölgedeki 1. derece arkeolojik sit alanı olan Molladeresi Höyüğü’nün sit sınırlarının koordinatları ile proje alanı koordinatlarının karşılaştırılarak, “çakışma halinde madencilik faaliyetinin yapılamayacağını, aksi halde ise proje alanının çok yakınında olan sit alanının ve somut olmayan kültürel miras kapsamına alınan Bakırtepe ziyaret yerinin, madencilik faaliyetinden etkilenip etkilenmeyeceğini, etkilenecekse de ne şekilde korunacağını, zarar görmemeleri için hangi tür tedbirlerin alınacağını somut ve detaylı bir şekilde ele alıp değerlendirilmesinin gerektiği” belirtilerek, ÇED olumlu kararı iptal edildi. Karar gereği maden mühürlendi.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakırtepe Çevre Platformu, bir madencilik faaliyetine verilen iki ÇED olumlu kararının da dava yoluyla iptal edilmesi çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bakırtepe’de siyanürle altın çıkarmaya hayır, diyen bu kararları; başta Artvin Cerattepe olmak üzere doğa düşmanlarına karşı mücadele eden tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Ancak biliyoruz ki şirket ve bakanlık yeni ÇED raporları ile yaşam alanlarımızı zehirlemek için yine uğraşacaklar. Biz de ilk günkü heyecanımızla toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirleten; yaşamımızı, geleceğimizi çalan doğa düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” denildi.