(Evrensel – 11 Eylül 2016)

Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan Dersim Kurumları Platformu, ormanların yakılmasını ve doğanın tahrip edilmesini protesto etti.

Dersim Kurumları Platformu, ormanların yakılmasını ve doğanın tahrip edilmesini protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

“Doğamızın talanına hayır! Ormanlarımızın yakılmasını, yollarımızın kapatılmasını istemiyoruz” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “Ormanlarımızı yakmayın”, “OHAL değil demokrasi”, “Öğretmen kıyımı durdurulsun”, “Keyfi KHK uygulamalarına son verilsin”, “Belediyeleri kayyum değil seçilmişler yönetir”, “Munzur kutsalımızdır, kutsalımıza dokunma” dövizleri taşındı. Eylemde sık sık “Baskılar bizi durduramaz”, “Orman yangınlarına son verilsin”, “OHAL’i kaldırın, şiddeti durdurun”, “Baskıları kaldırın, ornanları söndürün” sloganları atıldı. Açıklamaya Dersimli Sanatçı Ferhat Tunç da katıldı.

‘DERSİM İNSANSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR’

Dersim Kurumları Platformu adına açıklamayı okuyan Yılmaz Yeter, OHAL’le birlikte sıkıyönetim ilan edilen Dersim’de hak ihlalleri yaşandığını söyledi. Yeter, “Dersim kuşatma altına alınarak insansızlaştırılmaya doğru evrilmektedir. Dersim’de son gelişmelerle yolların  beton bloklarla kapatılması, ormanlarımızın yakılması, dağlarımızın bombalanması, doğamızı büyük oranda tahrip edecek olan HES, baraj ve siyanürle altın projeleri ile Dersim’i su altında bırakma çabaları yine aynı aklın ürünüdür. Ancak bizler buna sessiz kalmayacağız” dedi. Yeter, yasaklı bölge uygulaması sebebiyle arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan insanların da zor durumda kaldığını belirtti.

“Yasak bölge ilan edilen mıntıkalar, ‘operasyon var’ denilerek sürekli bombalanıyor, ormanlar ateşe veriliyor” diyen Yeter, “Bizler bu anti demokratik uygulamaların son bulması için yapacağımız basın açıklamasının hazırlıklarını sürdürürken, Dersim’de bir panzer Naciye Özdemir adında yaşlı bir kadını ezerek ölümüne neden oldu. Daha bunun acısı dinmeden bu kez Dersim’de bulunan öğretmenlerin yarısı ve memurların bir kısmı görevden alınarak bilinçli olarak eğitim engellenmek isteniyor” dedi.

‘YASAKLI BÖLGE UYGULAMASINA SON VERİLSİN’

Yeter, Maraş Terolar’da yapılmak istenen IŞİD kampının Dersim’de de yapılacağı iddiasının Dersim üzerine planlanan yeni saldırıların alt yapısını oluşturmakta olduğunu ifade etti. Belediyelere kayyum atanmasının, basına yönelik yasaklamalar ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu belirten Yeter, emek ve demokrasi güçlerini bu uygulamalara karşı dayanışmaya çağırdı. Son olarak Dersim kurumları adına çağrı yapan Yeter taleplerini şöyle sıraladı: “Ormanların yakılmasına, doğanın tahrip edilmesine, yolların beton bloklarla kapatılmasına, yasaklı bölge uygulamasına derhal son verilsin. Dersim’e seyahat etmemiz önündeki engeller kaldırılsın. Hukuksuzca görevlerine son verilen KESK üyesi öğretmenler ve haklarında hiçbir soruşturma dahi açılmayan memurlar görevlerine iade edilsin. Daha fazla gözyaşı ve kan dökülmesin, ölümler yaşanmasın.”