(KOS Medya – 12 Eylül 2016)

Yaşam savunucusu birçok örgüt, geçtiğimiz Perşembe (8 Eylül) TBMM’de torba yasa ile kabul edilen ve şirketlere, doğayı istedikleri gibi kullanabilecekleri, hiçbir denetime tabii olmadan kirletebilecekleri imtiyazları sunan 80. maddeye dair bir bildiri yayımalmıştı. Basın açıklamasının yapılacağı güne kadar destek imzalarının toplanılmaya devam edeceği metine destek olan örgütlerin güncel listesini de aşağıda bulabilirsiniz.

“Madde 80 doğanın, yaşamın ve geleceğin yok edilmesidir! Bu çılgınlıktan vazgeçilmelidir!” başlığıyla yayımlanan bildiri şu şekilde:

Kamuoyunda gündeme 70. Madde olarak giren, bu isimle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken bir gecede 75. Madde adını alarak sabaha karşı meclisten geçirilen, yeni adı ile 80. Madde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mevcut işleyişinde; kazandığımız pek çok davanın çeşitli yollarla iptal ettirildiği, Bakanlığın “ÇED Gerekli Değildir” kararları, yandaş bilirkişi raporları, verdikleri kararlar yüzünden sürgüne gönderilen mahkeme heyetleri ile zaten bir çıkmazda olan hukuk sistemi 80. Madde ile artık yok hükmündedir.

Madde 80, varoluşun şarkısına, börtü böceğin hayvanın mahremine, insanın hafızasına ve nefesine yapılan nobranca bir darbedir; doğaya, kentlere, yaşama karşı açık bir savaş ilanıdır. Madde 80, yurttaşların kendi vergileriyle Türkiye’nin yarınlarına ipotek koyulması demektir. Madde 80, hukukun üstünlüğü kavramının ‘şirketlerin üstünlüğü’ olarak değiştirilmesidir. Madde 80, Bakanlar Kurulu’nun toplumun ve hukukun üstüne geçirilmesi demektir. Madde 80, bildiğimiz anlamda hukukun ortadan kaldırılması, tüm varlıkların tek kaynağı olan doğa üzerinde cirit atacak akıl almaz bir sermaye tahakkümünün yeni düzen olarak tanımlanmasıdır.

Biz yaşamı ve yasam alanlarını savunan doğa ve kent örgütlerinin ve hukukçuların Madde 80’e karşı tavrı çok net zeminlere sahiptir. Bu yıkım aracı madde, hayatın akışını bir şirket faaliyetine dönüştürmekte, ülkenin tüm doğal varlıklarını itirazsız meta haline getirmektedir.

80. Madde ile şirketlere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş teşvikler verilerek, projelere muafiyetler madde-80-gorselsağlanacaktır.

– Maddenin 4. fıkrasıyla (80/4); mevcut pek çok mevzuatla işletilen idari prosedürler ve bunların sonucu olarak tesis edilen idari işlemlerin ortadan kaldırılmasına, bu madde ile yeni getirilen çeşitli mevzuatlar sayesinde kısıtlayıcı hükümlerin devreden çıkartılmasına, hatta yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapabilmesine dair Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.

– Bu yetkilerle, yatırımlar için alınması gereken her türlü idari izin ve olur mekanizması ve bunlara dair idari süreçler devreden çıkmış olacaktır. Kıra ve kente telafisi imkansız ekolojik yıkımlar getirecek olan, plan ve şehircilik ilkelerine aykırı projelere; ruhsatsız, imar izinsiz, ÇED’siz ve yargı yolu önden kapatılmış olarak başlanabilecektir.

– Madde 80 ile ticari yatırımların ‘stratejik gerekliliği ve aciliyeti’ bağlamında, Türkiye’nin dereleri, kıyıları, denizleri, ormanları, ovaları, yaylaları, Bakanlar Kurulu’nun keyfine, her şeye para gözüyle bakanların insafına terk edilecektir. Nükleer santraller, İstanbul’a ve Antalya’ya 3. havalimanları, Kanal İstanbul, termik santraller, Yeşil Yol, gibi mega talan projelerinin önüne kırmızı halı serilecektir. Devam eden ve tamamlanan benzer projelerde, daha önce defalarca örneklerini gördüğümüz üzere, doğayla birlikte kent ekosisteminin de olmazsa olmaz unsurlarından olan yaban hayvanlarının yaşam alanları, taraf olunan uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata rağmen talan edilecek; zorunlu göce tâbi tutulan yaban hayvanlarına verilen tüm zararlar, hem kırda hem kentte telafisi mümkün olmayan bozulmalara neden olacaktır. Hali hazırda kentsel dönüşüm kılıfı altındaki kent yağması hızlanacak; parklardan deprem toplanma alanlarına, sahillerden kültürel ve tarihi eserlere, müştereklerimiz yine bu madde ışığında rahatlıkla ranta açılacaktır.

– Talan bu kabus tablosuyla da sınırlı kalmayacaktır. Torba yasadaki stratejik yatırımların sınırı 500 milyon TL’den, 50 milyon TL’ye çeken kanunla, bizlerden alınan vergiler ve kamu arazilerinin ücretsiz tahsisi ile ekolojik yıkıma küçük yatırımcılar da ortak edilmiştir.

– Madde 80 ile ‘ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama’ gibi milli değerler gerekçe gösterilerek, hukuksuzluk meşrulaştırılacak; talan “stratejik yatırım” adıyla put haline getirilecektir.

Bu katliam yasası, yetki sahibi olan siyasi partiler tarafından, derhal, varoluş sebebi yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek olan Anayasa Mahkemesi’ne götürülmelidir. Halkın meclisteki temsilcilerinin bu konuda vakit kaybetme lüksü olamaz, bu yıkım yasasına karşı sessiz kalmayı ise akıllarına dahi getirmemelidirler. Yaşam alanlarımızı şirketlere devreden, ve bunu hukuk eliyle veya hukuksuzca gerçekleştiren hiç bir adım kabul edilemez. Halkın meclisteki temsilcileri itiraz yöntemlerini gözden

geçirmeli, ve Anayasa Mahkemesi üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bu yasa doğaya ve kentlere darbedir, derhal iptal edilmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin de, bu yasa önüne geldiğinde yapması gereken açıktır: doğaya ve yaşam hakkına darbe niteliğindeki bu yasayı derhal iptal etmek. Eğer bu yasayı iptal etmezseniz, siz de hukuku yaşamın celladı haline getirecek bu çılgınlığa su taşımış ‘hukukçu’lar olarak hatırlanacak, bu talan cağına ortak olacaksınız. Türkiye’nin tüm yaşam savunucuları sizden hukuki görevlerinizi yerine getirmenizi kısacası işinizi yapmanızı bekliyor.

Bizler, doğa, hayvan ve kent örgütleri, duyarlı hukukçu ve siyasetçiler, yaşam savunucuları, kısacası yaşamın ta kendisi olarak, hayvanlar, çocuklar ve yaşanılabilir bir dünya için toprağı, suyu, havayı; çıkarsız bir şekilde doğayı savunuyoruz”

Kentleri, doğayı ve yarınları hiçe sayan iktidar, bürokrat ve şirketlere karşı, her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşam için, umut için, gelecek için direneceğiz!

Basın Açıklaması Yapılacağı Güne Kadar Destek İmzaları Toplanmaya Devam Edilecektir

İMZACI LİSTESİ

Acıbadem Halk Dayanışması
Adalar Savunması
Alakır Nehri Kardeşliği
Arhavi Doğa Koruma Platformu
Artvin HOD Maden İzleme Grubu
Aydın Çevre Platformu
Ayvalık Çevre Platformu
Bartın Platformu
Bakırtepe Çevre Platformu
Beşiktaş Kent Dayanışması
Beykoz Kent Dayanışması
Beyoğlu Kent Savunması
Bozcaada Forum
Bursa Kayapa Çöp Depolama ve Yakma Tesisine Hayır Platformu
Bursa Kent Savunması
Çanakkale İDA Dayanışması
Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları (ÇEHAV)
Çekerek Irmağı Özgür Akacak
Derin Ekoloji Derneği
Didim Çevre Platformu
Diren Büyükçekmece
Doğanın Çocukları
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Don Kişot Bisiklet Kolektifi
DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
Dört Ayaklı Şehir
Ereğli Cevre Platformu
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
Fatih Tarihî Yarımadayı Koruma Dayanışma Ve Kültür Derneği
Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu
Fırtına İnisiyatifi
Fikirtepe Derneği
Gaziantep Barosu
Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
Göztepe Dayanışması
Haliç Dayanışması
Haydarpaşa Dayanışması
HDK Ekoloji Meclisi
Hayvan Hakları İzleme Merkezi ve Komitesi
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği
Hayvanlara Adalet Platformu
Hayvan Hakları Federasyonu
Haziran Ekoloji ve Kent Grubu
Hemşim Yaşam Derneği
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
İstanbul Kent Savunması
Kadıköy Kent Dayanışması
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kardeş Bitkiler Topluluğu
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği
Kayseri Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kuzey Ormanları Savunması
Kuzdere Gönüllüleri
Koşuyolu Çevre Gönüllüleri
Kozluören Doğa Direniş Platformu
Loç Vadisi Koruma Platformu
Macka Parkı Forumu
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Munzur Çevre Derneği
Nilüfer Çayı Temiz Aksın Platformu
Nilüfer Kent Konseyi
Ordu Doğal Çevreyi Koruma Derneği
Pangea Ekoloji
Phaselis İnisiyatifi
Politeknik
Roma Bostanı
Saray Doğayı Koruma Derneği
Sarıyer Kent Dayanışması
Senoz Vadisi Koruma Platformu
Sultangazi Kent Savunması
Şişli Merkez Mahallesi Forumu
Tahtacıörencik Eko-komünal Köy
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Temiz Ünye Çevre Platformu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Toplumcu Mimarlar ve Mühendisler Meclisi
Tonya Çevre Platformu İstanbul Yürütmesi
Uludağ’a Dokunma
Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Savunması
Yaylaların Kardeşliği
Yeşil Artvin Derneği
Yeşil Gerze Çevre Platformu
Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu
Yeşil Sol Parti Doğanın Hakları Var Çalışma Gurubu
Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi
Yeşil Direniş Gazetesi
Yeryüzü Derneği
Yeryüzüne Özgürlük
Yunuslara Özgürlük Platformu