(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 29 Eylül 2016)

Cerattepe’de kurulmak istenen teleferik hattı için hazırlanan ÇED raporuna bilim dünyasından itiraz geldi, şirketin toprak numunesini hatalı aldığı iddia edildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding tarafından, madencilik faaliyeti yapılmak istenen Cerattepe’yle ilgili dava dosyasına, Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın ÇED raporu için alınan toprak örneklerine dair değerlendirmeleri girdi. İtiraz raporunun son bölümünde ÇED raporuna güvenilemeyeceği ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı’ndan emekli Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı tarafından sunulan ÇED’e itiraz raporunda, Nazıltepe – Zelosman Teleferik hattı için alınan toprak örneklerine değinildi. 9 sayfalık itiraz raporunda, Cerattape’de çıkarılmak istenen cevheri taşımak için planlanan teleferik hattı kapsamında bölgeden alınan toprakların “hatalı” bir usülle alındığına dikkat çekildi. Toprakların doğru usülle alınmadığı için yanlış sonuca varıldığını anlatan Kantarcı bölgenin çok hassas bir ekolojik dengeye sahip olduğunu vurguladı.

Kırmızı su uyarısı

Kantarcı, yalnızca iki katmandan numune alındığını, bunların da birbirlerine karıştırılarak analiz edildiğini iddia etti. Bunun da sonucun yanlış çıkmasına neden olduğunu söyledi. Akademisyenlerin bölgeye ilişkin kendilerinden önce yapılan araştırmalara da bakmadıkları vurgulanan raporda “Akacak kırmızı su göz ardı edilmekte. Eğer bölgede madencilik faaliyeti olursa kükürt oksitlenir ve kırmızı su akar. Bu da bütün canlılar için zehirli su haline gelir. Kanser bile yapar” dedi.

İntihal iddiası

Bilirkişilerin ÇED raporunda “genetik toprak tipleri” ile ilgili bilgilerin kendi kitabından alındığına fakat kaynak gösterilmediğine değinen Kantarcı bunun “intihal” olduğu söyledi