(KOS – 3 Ekim 2016)

Kuzey Ormanları Savunması olarak havacılık sektörü ve havalimanları projelerinden kaynaklı iklim değişikliğine karşı farklı ülkelerde gerçekleştirilen Küresel Eylem Haftası çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki yaşam savunucularına yönelik bir dayanışma mesajı hazırladık. Mesajımız 1 Ekim’de Londra ve Viyana’da gerçekleştirilen eylemlerde de okundu.

Dayanışma mesajımız şöyle (İngilizcesi için tıklayınız):

Havalimanı genişleme projelerine ve iklim değişikliğine karşı direnenleri İstanbul – Türkiye’den selamlıyoruz!

Bizler, kendini, Sapanca’dan Istranca Dağları’na kadar uzanan, ekolojik açıdan iç içe geçmiş ve yoğun çeşitlilik içeren orman bölgesinin korumasına adamış bir eylemci inisiyatifi olan Kuzey Ormanları Savunması’yız. Yüzyıllardır ayakta kalmış bu kadim orman, günümüzde eko-kırım projeleri olan 3. havalimanını da içine alan “sözde” mega projeler, nükleer santral, termik santral projeleri, taş ocakları ve madenlerle tehdit altında.

Yozlaşmış polikacılar ve aç gözlü şirketlere karşı mücadele edenin tek biz olmadığının farkındayız. Bednam ittifaka karşı öfkemiz her yerde!

Neoliberal çağda gezegenimizin umutsuzlukla dolu olduğunu biliyoruz. Ancak, dünyanın dört bir yanında, insanlar başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek için seslerini yükseltiyorlar. Umut her yerde!

Mücadelemizden öğrendiğimiz üzere, umut ve öfke bir araya geldiğinde direnişin güzelliği serpiliyor. Viyana’dan İstanbul’a, Dakota’dan Nantes’e, Londra’dan Hindistan’a, Meksika’dan Endonezya’ya direniş her yerde!

Kuzey Ormanları Savunması olarak başka bir dünyanın hayalini kuranlara, başka hikayelerin anlatıcılarına dayanışmamızı yolluyoruz!

Doğayı talan etme cüretini gösterenleri uyarıyoruz: Yaşamı savunanlar her yerde sermayenin gözü doymayan canavarına karşı birbirlerine daha sıkı kenetleniyorlar. Küresel Eylem Haftası boyunca, aktivistler sermayenin oyun alanlarından biri olan havalimanı projelerine ve havacılık sektörüne karşı başta Meksika, Avusturya, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık olmak üzere farklı ülkelerde ayağa kalkıyorlar ve bu daha başlangıç. Kırsal alanları ve ormanları yutan, kentleri yaşanmaz hale getiren havalimanı projeleri sadece yaşam kaynaklarını tüketmiyor; sera gazı üretimiyle iklim değişikliğinin de en önemli faillerinden biri konumuna geliyorlar.

Geleceğimiz için, tüm canlıların geleceği için Kuzey Ormanları’ndan yükselen “Yetti be gari!” haykırışı, Meksika’da “Ya basta!” olarak yankılanıyor. Fransa’da Notre-Dame-des-Landes havalimanına karşı senelerdir direnen ZAD’a güç katıyor. Ve size ulaşıyor, havalimanlarına karşı mücadele eden yaşam savunucularına!

Dünyanın dört bir yanında sermayenin saldırılarına karşı başka bir dünyayı mümkün kılmak için örgütlenen tüm yaşam savunucularıyla bir aradayız, bir arada mücadeleye devam edeceğiz!

“Stay Grounded”

Kuzey Ormanları Savunması

zad-kos22 zad-kos