(Hülya Karabağlı / Gazete Duvar – 8 Ekim 2016)

Cerattepe’den termik santrallere değin çevre konusunda yoğun tartışmalar yaşanmasına rağmen TBMM Çevre Komisyonu 300 gündür toplanamıyor. CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi Barış Karadeniz, komisyonun gündeminde 56 tasarı ve KHK’nin görüşülmeyi beklediğine dikkat çekti.

Türkiye çevre tarihinin en önemli gelişmeleri yaşanırken TBMM Çevre Komisyonu’nun bir türlü toplanmaması tartışılıyor. Uluslararası anlaşmalar için iki kez toplanan tali komisyon dışında adeta ‘adı var kendi yok’ TBMM Çevre Komisyonu 300 gündür bir araya gelemedi. Komisyonun gündemindeki 56 tasarı ve teklif ile kanun hükmündeki kararnameler de bu yüzden görüşülemiyor.

CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz Duvar’a yaptığı açıklamada, halkın karşı çıktığı ancak lobilerin istediğini söylediği Sinop, Akkuyu ve İğneada’ya kurulması planlanan nükleer santral konularında dahi komisyonun toplanamadığına dikkat çekti. Artvin Cerattepe’de Türkiye’nin en büyük çevre davasının görüldüğünü anlatan Karadeniz, “2014’te Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe için planlanan maden faaliyetlerinin hayata geçirilmesinin Artvin ilini sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkaracağı gerekçesiyle iptal kararı aldı. Aynı mahkeme bu kez Cerattepe’yi her yönden olumlu bulan skandal bilirkişi raporunu esas aldı ve iptal kararını reddetti. Kararın bir yerlerden zorla aldırıldığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÖZHASEKİ GİRİŞİMDE BULUNMADI’

Cerattepe’nin yanısıra Türkiye’nin birçok yöresinde başta termik santraller, madenler, taş ocakları gibi çevreyi kirletici, insan sağlığını tehdit edici projeler bulunduğunu ifade eden Karadeniz, şu eleştirilerde bulundu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonunun gündeminde toplam 56 tasarı, teklif ve KHK görüşülmeyi beklemektedir. Bütün bunların ele alınıp değerlendirileceği yer olan Çevre Komisyonu’nun üzerinden yaklaşık 300 günü geçmesine rağmen toplanmayarak önemli bir görevi ihmal ettiğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı göreve başladığında, çevre sorunlarına ortak çözümler bulmak adına toplantı yapmış ve komisyon üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştu. Ancak yeni Bakan Mehmet Özhaseki göreve geldiğinde böyle bir girişimde bulunmamıştır. Bu sorunlarımıza çözüm bulmak adına büyük bir eksiklik ve disiplinsizliktir.

Yaşam değerlerimizle birlikte doğa ve çevre değerlerimizi yok etmek isteyenlere karşı daha iyi bir dünyayı tasarlamak için, temiz bir doğa mücadelesini sürdürebilmek için Çevre Komisyonu çalışmalarına hız vermeliyiz.

Temiz çevre, korunan doğa ve ekolojik dengedir; yani sağlıklı çevrede sağlıklı yaşamdır. Çevrenin korunması ve çevre hakkıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını etkinleştirecek düzenlemeler hızla Meclis’ten geçirilmelidir.”