Haber

Published on Ekim 10th, 2016 | by Kuzey Ormanları Savunması

Bakanlık bir şehrin daha ölüm ilanını verdi: Amasra’da termik santrale izin çıktı

(Cumhuriyet – 10 Ekim 2016)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da deniz kıyısındaki Çapak koyunda kurulması planlanan termik santralle ilgili, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararı verdi. Santral yapılırsa 43 bin ağaç kesilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, ilçeye bağlı Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırları içindeki Çapak Koyu mevkiinde kurulması planlanan termik santralle ilgili açıklama yapıldı. HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan 2 üniteden oluşan toplam 1300 megavat gücündeki santralle ilgili şöyle denildi:

“Hema Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) sunulan ÇED raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hema Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi kapsamında ‘ÇED olumlu’ kararı verilmiştir. Söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum-kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin bilgilendirme raporlarının bakanlığımıza, projede yapılacak yönetmeliğe tabi değişikliklerin de bakanlığımıza veya Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.”

İnternet sitesinde yapılan ikinci açıklamada aynı şirket tarafından yapılması planlanan ‘Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)’ projesi için de ÇED olumlu kararı verildiği belirtildi.

Böylece, projenin gerçekleşmesiyle tarihi ve turistik ilçe Amasra’da ilk termik santral kurulmuş olacak. Bölge halkı, daha önce söz konusu termik santrale karşı platform oluşturmuş ve çeşitli eylemlerle projeye karşı çıkmıştı.

İlçede madencilik yatırımlarını sürdüren Hema Endüstri A.Ş., Amasra merkez ile birlikte Tarlaağzı ve Kazpınarı köyleri olmak üzere 3 ayrı kuyu açmış ve bu kuyuları yer altında açılan galerilerle birleştirerek üretim öncesi hazırlık çalışmalarını son aşamaya getirmişti. Şirket, ilçede üreteceği kömürü termik santralde kullanarak enerji üretmeyi hedefliyor.

Termik santral ile doğanın geri dönüşü olmayan zarara uğrayacağını belirten 140 derneğin oluşturduğu ve 7 yıldır santrale karşı mücadele veren Bartın Platformu ise mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor. Amasralılar daha önce 42 bin imza toplayarak, şirkete ÇED raporunun verilmesine karşı çıkmıştı.

Tags: , , , , , , , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑