(Doğu Eroğlu – BirGün / 17 Ekim 2016)

Pek çok usulsüzlüğe ve itiraza karşı yinelenmeyen Akkuyu NGS proje sahası bilirkişi keşfi, bilirkişi heyetinden bir akademisyenin KHK’yla görevden uzaklaştırıldığının anlaşılması sonrasında yinelenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali için açılan davalar kapsamındaki bilirkişi keşfiyle ilgili pek çok itirazına kulaklarını tıkayan Danıştay, ‘FETÖ’ yüzünden keşfi tekrarlama kararı aldı. Bilirkişi heyetinden bir ismin 672 sayılı KHK’yla kamu görevinden ihraç edildiğinin anlaşılması üzerine bilirkişi heyetinde değişikliğe gidildi ve keşfin yenilenmesi kararı alındı. Yeni keşif tarihi 5 Aralık.

Usulsüzlükler değil ‘FETÖ’ tekrarlattı

 11 Temmuz’da gerçekleştirilen keşiften sonra davacılar, birleştirilmiş dosyaya bakan Danıştay 14’üncü Dairesine itirazlarda bulunmuş, projenin gerçek etki alanının keşif yapılandan çok daha geniş olduğu, bilirkişilerin uygun biçimde yemin etmediği, keşif sırasında çekilen görüntülerin davacılara verilmediğini bildirerek keşfin tekrarlanmasını istemişti. Bu taleplerin hiçbirine kulak asmayan Danıştay 14’üncü Dairesi, 5 Ekim tarihli ara kararıyla keşfi tekrarlanacağına hükmetti. Bilirkişi keşfinin yenilenmesi kararının gerekçesiyse, 1 Eylül’de Resmi Gazetede yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yoluyla kamudan ihraç edilen on binlerce kişi arasında, Akkuyu NGS projesinin iptali için açılan davalar kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinden bir ismin de olması.

Bilirkişilikten de çıkarıldı

Bilirkişi heyetinde yer alan, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalında görevli Profesör Ali Osman Öncel’in KHK’yla kamu görevinden çıkarıldığını belirten Danıştay, “Öncel’in Profesörlük kadrosundaki görevinden çıkarılmış olması nedeniyle bilirkişilik görevine devam edemeyeceğini” belirtti. KHK’yla kamu görevinden uzaklaştırılan Prof. Öncel’in yerine bir başka jeofizik bilirkişisi getirildi ve yeni keşif tarihi 5 Aralık olarak belirlendi.

Yine nükleercilerin otelinde kalacaklar

Danıştay 14’üncü Dairesinin kararı uyarınca mahkeme ve bilirkişi heyetleri, Akkuyu NGS A.Ş.’ye yakınlığıyla bilinen ve nükleer güç santralı projesi kapsamındaki ihaleleri kazanıp projeye hizmet veren şirketin işlettiği Ulu Resort Otelde konaklayacak. 11 Temmuz’da yapılan keşif öncesi ve sonrasında da heyetler burada konaklamıştı. Ulu Resort Otelin Akkuyu NGS A.Ş. yönetiminin isteği üzerine yapıldığı açıkça ifade eden Ulu İnşaat, Akkuyu NGS proje sahasındaki lojman ve konut projelerinin ihalelerini de aldı