(Alicem Aydın / Evrensel – 18 Ekim 2016)

Amasra’da, temiz içme suyunun ortasında kurulması planlanan kömür tesisi ve termik santral projesi ÇED olumlu raporu verildi.

UNESCO Geçici Miras Listesinde bulunan Amasra’da, temiz içme suyunun ortasında kurulması planlanan kömür tesisi ve termik santral projesi için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporu verildi. Bartın Platformu, toplu dava açmaya hazırlanıyor.

Amasra’nın Gömü ve Tarlaağzı köyleri sınırları içinde kurulması planlanan “HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası” ve “HEMA Limanı” projeleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararına karşı dava açılacak. Amasra halkı, kepenk kapatma, insan zinciri oluşturma, basın açıklamaları ve 42 bin itiraz dilekçesi ile termik santral yapımına karşı direnirken, termik santrale karşı mücadele eden “Bartın Platformu” da avukat grubu oluşturdu. Bu grupta yer alan Avukat Berkay Dal, daha önce ÇED raporunun iptal edildiğini söyleyerek, “Üç proje için ÇED raporu çıkartıldı. Biz üçüne de dava açacağız fakat önceliğimiz termik santral” diye konuştu.

KAVŞAK SUYUNUN KAYNAK NOKTASI

Dal, “HEMA Termik Santralinin bir parçası olan kömür hazırlama tesisi yüz bine yakın insanın günlük içme suyunu ücretsiz olarak karşıladığı kaynak olan Kavşak Suyu’nun ortasına yapılmak isteniyor. Kömürden arta kalan külün döküleceği yer de Kavşak Suyu’nun kaynak noktası. Oraya kül döküldükten sonra su içilemez hale gelecek” dedi.

İlçede madencilik faaliyeti sürdüren HEMA şirketinin, “Termik santral yapılırsa işçi istihdam edilecek” şeklinde propaganda yaptığını söyleyen Dal, “Madende çalışan işçilere de, ‘Termik santrali yapamazsam hepinizi işten çıkartırım’ şeklinde sözler söylediğini biliyoruz” iddiasında bulundu.

Yaşam alanı savunucuları sosyal medyadan #davacıyım hashtag’i ile kampanya yürütüyor.

NEDEN TERMİĞE KARŞILAR?

Bartın Platformu 34 maddede neden projeye karşı olduklarını açıkladı. Platformun Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış da, yapılmak istenen termik santrale karşı olmalarının sebeplerini şöyle açıkladı;

* Termik santral, UNESCO Geçici Miras Listesine girmiş olan Amasra’nın bu niteliğini ortadan kaldıracak.

* Amasra ve Bartın’ın kentsel sit alanlarının yanı sıra Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit ediyor.

* Kömür ithalatı için yapılacak liman yazın binlerce kişinin yararlandığı Tarlaağzı kumsallarını yok edecek, yüzlerce balıkçının yararlandığı balıkçı barınağı yok olacak.

* Termik santral yöredeki turizm etkinliklerini sona erdirecek, balıkçılık, çilek, fındık vb. tarımsal etkinlikler ve orman ürünleri zarar görecek.
* Bartın’ın içme suyunu sağlayan “Kavşak Suyu Havzası” kömür madenciliği için açılacak kuyu ve galeri nedeniyle zarar görecek, yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun ücretsiz temin ettiği içme suyu tehlikeye girecek.