(Sendika.org-2 kasım 2016)

Afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm yönetmeliğindeki değişiklik 27 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Kentlerdeki talana hız vermek için yapılan değişikliklere göre bir bölgedeki yapıların üçte ikisi riskli olarak tespit edilirse bölgenin tamamı riskli alan ilan edilebilecek. Ayrıca değişikliğe göre kentsel dönüşümde bakanlıklara verilen rol de arttı. Böylece Cizre, Nusaybin, Sur gibi savaşın yıktığı bölgeler Bakanlar Kurulu tarafından kentsel dönüşüm sürecine dahil edilebilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 27 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan değişiklikte en çok dikkat çeken, bir bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi için bölgedeki yapılan yüzde 65’i hakkında ‘denetime tabi tutulmadığı ve standartlara uygun malzeme ile yapılmadığı’ kararının alınmasının yeterli olması oldu. İlerihaber’deki habere göre, riskli alan ilanında alanın en az 15 bin metrekare büyüklüğünde olmasını gerektiren sınır da kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerde yer alan binaların dönüşüme açılması için hak sahiplerinin anlaşması beklenmeyecek, 2 aylık denetimlerden sonra yıktırılmayan binalar kolluk kuvveti nezaretinde yıktırılacak. Değişiklik öncesinde, hak sahipleri içinde 3’te 2 çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapıların dönüşüme açılamıyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte hak sahibinin vefat etmiş olması halinde mirasçılık belgesi çıkarma, kayyum atama veya işlem yapma yetkisi de artık Bakanlıkta olacak. Böylece hükümet mahkemelerde uzayan süreci kısaltmayı hedefliyor.

Öte yandan düzenlemeyle birlikte, riskli alan ve yapıların depreme dayanıklılık tespitini yapan kuruluşlarda görevli personellere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sertifika alınması zorunluluğu da kaldırıldı. Bu yetki bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlara devredildi.

Düzenlemede TOKİ’ye de ‘riskli alan’ tespiti yapabilme başvurusu yetkisi verilirken, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren kültür mirası niteliğindeki taşınmazlarda da kentsel dönüşüm yapılabilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemenin en büyük etkisini, yaşanan çatışmaların ardından büyük bir yıkım geçiren Cizre, Nusaybin, Sur gibi kentlerde göstereceği belirtiliyor. Daha önce yapılan düzenlemelerle, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması için riskli alan tespiti konusunda yetki Bakanlar Kurulu’na devredilmişti. Yeni değişiklikler kapsamında, çatışmalar sonucu yıkılan kentlerde ‘afet riski altındaki alanlarda dönüşüm’ kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarının önü açılacak.

Yapılan değişikliğin genel hatları şöyle:

  • TOKİ veya İdare de riskli alan tespiti başvurusu yapabilecek.
  • Riskli alan tespiti için 15 bin metrekare büyüklük sınırı kalktı.
  • Kamu düzeni ve güvenliği, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, toplam yapı sayısının en az yüzde 65’inin mevzuata aykırılığı halinde riskli alan ilanı yapılabilecek.
  • Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da kentsel dönüşüm yapılabilecek.
  • Riskli yapı tespiti yapan personelde sertifikalarını sadece Çevre Bakanlığı değil belirleyeceği kurum ve kuruluşlar da verebilecek.
  • Lisanslandırmada inşaat mühendislerinin taahhütname vermesi kaldırıldı.
  • Malikin vefat etmiş olması halinde mirasçılık belgesi çıkarma, kayyum atama veya işlem yapma yetkisi Bakanlık’ta olacak. Bu yüzden mahkemelerde yaşanan sorun çözülecek.