Okuma süresi: 2 dakika

(Diken / Rıfat Doğan – 07 Kasım 2016)

Kadıköy’deki Moda İskelesi’nin usulsüz restorasyondan sonra bir kafe olarak işletilmesine karşı Mimarlar Odası’nın İstanbul büyükşehir belediyesine (İBB) bağlı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü’ne (KUDEB) yaptığı başvuru sonuç verdi. Kafenin tabelası indirilip kapısına kilit vuruldu.

Moda İskelesi dönemin ünlü mimarlarından Vedat Tek tarafından 100 yıl önce inşa edilmişti.

İBB, mülkiyeti kendisindeki iskelede 2015 yılında ruhsatsız olarak restorasyon başlatmıştı.

Anıtlar Kurulu ve Koruma Kurulu, KUDEB kararı olmadan, restorasyon ilkelerine aykırı çalışma yapıldığını açıklamış, restorasyon başta semt sakinleri ve Kadıköy Kent Dayanışması olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekmiş, şikayet konusu olmuştu.

Mimarlar Odası ve Kadıköy belediyesi ayrı ayrı yaptıkları incelemeler sonucunda, binaya maddi hasar verildiğini, terasın kapalı alanla birleştirildiğini, yolcu giriş kapılarının kapatıldığını, ahşap doğramaların PVC ve yekpare cama dönüştürüldüğünü, çatıya çinko mutfak bacası eklendiğini, cepheye klimalar konduğunu saptamıştı.

Mimarlar Odası ve Kadıköy belediyesi, durumu tespit eden belgelerle Koruma Kurulu’na başvurmuştu.

Koruma Kurulu, 19 Kasım tarihinde yapılan itirazları haklı bulmuş ve Moda İskelesi’nin  2000 yılında onaylanan restorasyon projesine altı ay içinde uygun hale getirilmesine, süre bitiminde KUDEB’ten teknik rapor istenmesine karar vermişti.

Ancak, kurul kararına rağmen çalışmaya kaçak olarak devam edilmiş ve Ocak 2016 sonunda tarihi iskele ‘Neffes Cafe’ adıyla işletmeye açılmıştı.

Kadıköy Kent Dayanışması öncülüğünde mahalle muhtarı, semt sakinleri ve yaşam savunucularının katılımıyla şubat ayında iskele önünde bir basın açıklaması yapılmıştı.

moda-iskele2

Tepkiler sonuç verdi ve Mimarlar Odası KUDEB’e tekrar başvurdu.

Geçtiğimiz hafta içinde iskeledeki cafe kapatıldı ve tabelası indirildi. Yaz aylarında eklenen ve iskelenin görünümünü bozan tenteler kaldırıldı. Parmaklıklara hatalı restorasyonun düzeltilmeye başlandığına dair küçük bir bilgi notu asıldı: “İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu kararına uygun olarak düzenleme yapılmaktadır.” 

Kadıköy Kent Dayanışması da şöyle dedi: “Tarihi Moda İskelesi aslına uygun hale getirildikten sonra kent içi ulaşıma katkısı hesaplanarak deniz ulaşımına açılması değerlendirilmeli veya ticari kaygılar gözetilmeden kent ve toplum yararına kamusal bir mekân olarak kullanıma açılmalıdır” dedi.