(Saray Gazetesi – 14 Kasım 2016)

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gerçekleştirdiği yazılı basın açıklaması ile Çerkezköy’de yapılması planlanan termik santrale tepki gösterdi. CHP Milletvekili Yüceer: “Hava kirliliğine bağlı insan sağlığı konularında yeterli incelemeler yapılmadan, uzun vadeli etkileri bilinmeden Trakya bölgesine yapılacak her termik santral kansere ve akciğer hastalıklarına çıkarılmış bir davetiyedir.” ifadelerini kullandı.

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ CANDAN YÜCEER’İN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER YER ALDI:
“2010 yılında Tekirdağ Belediyesi ve İl Genel Meclisi tarafından onaylanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen 1/25 000 ve 1/100 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nda Tekirdağ bölgesinde yer alamayacak yasaklı sanayi türleri arasında “kömüre dayalı termik santraller” yer almaktaydı. Ancak Belediyemizin almış olduğu kararı hiçe sayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plan değişikliğine ‘enerji depolama ve üretim alanları hariç’ ibaresi ekleyerek ve Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında değişikliğe giderek İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapmış ve Trakya bölgesinde enerji üretim alanları kurulmasının önünü açmıştır.”

“TRAKYA’NIN AKCİĞERİNE BİR DARBE DAHA VURULMAKTADIR”
“Bakanlığın bu kararıyla Trakya’nın akciğerlerine bir darbe daha vurulmaktadır. Doğamız, bize emanet edilen bu güzel çevre birkaç kişi daha fazla para kazansın, servetlerine servet katsın diye, rant politikalarına kurban edilmektedir. Tüm gelişmiş Dünya ülkeleri ekonomi ile ekoloji arasında bir denge arayışı içindeyken ve çevreyi rant politikalarına kurban etmekten kaçınırken Bakanlığın bu kararını akılla ve mantıkla açıklamak mümkün değildir.”

“KANSERE VE AKCİĞER HASTALIKLARINA ÇIKARILMIŞ BİR DAVETİYEDİR”
“Bilinmelidir ki; söz konusu olan doğa ve insan sağlığı ise bu kar zarar hesabının ötesindedir. Uzmanlarca santrallerde kömür yakılması sonucunda açığa çıkan zehirli gazlar ve tozların kronik akciğer hastalıkları ve astıma sebep olduğunu belirtilmektedir. Termik santrallerin kurulu olduğu bölgelerde kanser görülme sıklığının belirgin bir biçimde artış göstermekte olduğu da aşikardır. Bunlar göz önüne alınmadan, hava kirliliğine bağlı insan sağlığı konularında yeterli incelemeler yapılmadan, uzun vadeli etkileri bilinmeden Trakya bölgesine yapılacak her termik santral kansere ve akciğer hastalıklarına çıkarılmış bir davetiyedir.”

“İNSAN YAŞAMINA SAYGI DUYAN HERKESİN GÖREVİDİR”
“Termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkilemesinin yanında çevre üzerinde de geri alınamaz tahribatlara yol açmaktadır. Tarım alanlarına verdiği zararın yanında termik santraller su kaynaklarımızı kirletmesi, doğal bitki ve hayvan varlığına verdiği zararlar, küresel ısınma ve bunun yarattığı iklim değişikliğine bağlı ağır toplumsal ve çevresel yıkım görmezden gelinmektedir. Trakya’nın akciğerlerinde halkın, sivil toplum örgütlerinin ve belediyemizin tüm tepkilerine rağmen yapılmak istenen termik santrale bölge halkı izin vermeyecektir. İnsan sağlığı, çevre sağlığı umursanmadan birinci sınıf tarım arazilerine, yaşam, yerleşim yerlerinin dibine termik santrallerin kurulmasının önüne geçmek doğaya ve insan yaşamına saygı duyan herkesin görevidir” ifadelerini kullandı.