(Elif Görgü, Deniz Uztopal / Evrensel – 20 Kasım 2016)

Ekonomik sorunlara çıkış arayan Avrupa ve ABD’li patronlar, uluslararası antlaşmalarla kazanılmış hakları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Kanada ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticareti düzenleyecek olan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Antlaşması (CETA) 30 Ekim’de imzalandı. Bu anlaşma, AB’nin bir G7 ülkesi ile imzaladığı ilk kapsamlı ticaret anlaşması oldu. Sırada ise ABD ile AB arasındaki TTIP (Transatlantik Serbest Ticaret Antlaşması) var. Avrupa genelinde yüz binlerce işçi ve emekçiyi sokağa döken bu anlaşma henüz imzalanmadı. Bu kadar büyük tepki görmeleri ise uluslararası ticaret önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedefleyen bu antlaşmaların, işçi hakları, sosyal haklar, çevre ve hatta halk sağlığı gibi, çoğu da mücadelelerle kazanılmış hakları ortadan kaldıracak olmaları.

İmzaları atılan CETA anlaşması da Avrupa’da tepki görmüş, hatta Belçika’nın Valonya Bölgesi Meclisi antlaşmayı reddederek Avrupalı ve Kanadalı patronları ve onların emrindeki medya kuruluşlarını oldukça öfkelendirmişti. Valonya’nın reddinde ısrarı anlaşmanın imzalanmaması anlamına geliyordu. Ancak Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Sosyal Demokrat Parti Avrupa sermayesi tarafından bir şekilde yola getirildi ve antlaşma onaylandı.

VALONYA MİLLETVEKİLİ EVRENSEL’E KONUŞTU

Antlaşmaya başından beri karşı çıkan Belçika Emek Partisi (PTB) Valonya Bölgesi Milletvekili Frederic Gillot, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı. Gillot, CETA’nın ‘bir ilk’ olarak bundan sonra imzalanacak antlaşmalara, özellikle de ABD ile yapılacak antlaşmaların yolunu açtığını belirtti. Gillot, “Üstelik Kanada’da bulunan ABD’li tekeller, CETA’yı şimdiden kullanabilecekler. İşte tam da bu nedenden dolayı CETA’nın, TTIP ve Amerikalı çok uluslu tekeller için Truva atı olduğunu belirtiyoruz” dedi.

Avrupa’daki kitlesel halk protestolarına rağmen, uluslararası serbest ticaret anlaşmalarından biri olan CETA, Kanada ve Avrupa Birliği arasında imzalandı. Belçika’nın Valonya Eyaleti ilk önce reddettiği ve engellediği bu anlaşmayı bir süre sonra neden onayladı?

Öncelikle Valonya bölgesinde çoğunluğun daha önce CETA’yı desteklediğini, ama sosyal hareketin baskısı ve Belçika Emek Partisinin etkisinin yükselmesi sonucu 2014’ten itibaren bu konuda tavrını değiştirdiğini belirtmek gerekiyor. Sosyal demokratlar anlaşmayı aslında hiçbir zaman reddetme girişiminde olmadılar, onların perspektifine göre anlaşmayı sadece biraz iyileştirmek yetiyordu. Fakat bu bile Avrupa’nın resmi kurumları tarafından kabul edilmedi ve krize yol açan neden de aslında bu oldu.

Avrupa Birliği’nin iç baskılarının yoğun olduğu bir dönemden sonra, yorumlamaya açık bir deklarasyonla bir çıkış yolu buldular, aslında bunun herhangi bir değeri yoktur ama Sosyal Demokratlar bunu bir zafer olarak sunuyorlar. Böylelikle Valonya Meclisinde çoğunluğu sağlayabildiler. Yeni anlaşmaya sadece Belçika Emek Partisi ve Yeşiller karşı oy kullandı.

‘DİĞER ANTLAŞMALARIN YOLUNU AÇTI’

CETA tam olarak nasıl bir antlaşma ve Avrupa ve Kuzey Amerika burjuvazisi için neden bu kadar önemli ki bu kadar baskı yapıldı imzalanması için?

Bunlar yeni kuşak serbest ticaret anlaşmalarının ilkleridir. Büyük tekellerin, yatırımlarını koruma adı altında, daha fazla liberalleşme, kuralsızlaşma ve özel araçları (mahkeme ve kuralsal iş birlikleri) yürürlüğe koyma konusunda ileri adımlar atan antlaşmalardır. Burada söz konusu olan Avrupa ve Kanadalı çok uluslu tekellerin doğrudan çıkarlarıdır. Kuşkusuz Kanada, özellikle enerji alanında önemli kaynaklar bulundurmasına rağmen büyük bir pazar değil fakat bu sözleşme bir ilk olarak bundan sonra imzalanacak sözleşmelere, özellikle de ABD ile olabilecek anlaşmaya örnek teşkil edecektir.

Üstelik Kanada’da bulunan ABD’li tekeller, CETA’yı şimdiden kullanabilecekler. İşte tam da bu nedenden dolayı CETA’nın, TTIP ve Amerikalı çok uluslu tekeller için Truva atı olduğunu belirtiyoruz.

CETA’nın Avrupalı işçi ve emekçiler, hatta belki diğer ülkeler, açısından sonuçları tam olarak ne olacak?

Kohler&Storm tarafından yapılan bir araştırma CETA’nın faturasının Avrupa’da 200 bin Kanada’da 30 bin iş alanının yok edilmesi ve maaşların da düşmesi olacağını gösterdi.

Aslında NAFTA’nın (1994’de imzalanan Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması) ABD, Meksika ve Kanada’da uygulanma tecrübesi var. Antlaşma buralarda milyonlarca iş alanını yok etti ve her yerde çalışma koşullarının kötüleşti.

Bugün de tarımda rekabet daha da artacak ve bir kez daha büyük tarım tekelleri bundan faydalanacaktır. Diğer yandan, bu güne kadar olandan daha hızlı bir şekilde kamu ve sağlık sektörlerinde liberalizasyon ve özelleştirmelerle büyük tahribatlar yaşanacaktır.