(Özer Akdemir / Evrensel – 17 Kasım 2016)

Planlarda “tarım ve orman alanı” olarak geçen Çerkezköy-Silivri arası ile Tekirdağ Vize yakınlarındaki iki bölge “Enerji Üretim Alanı” ilan edildi.

Yıllardır birçok sanayi kuruluşu tarafından havası, suyu, toprakları kirletilen Trakya’ya son darbe vuruluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan çeşitli plan değişiklikleri ile tarım ve orman alanlarına “Enerji Üretim Alanı” (EÜA) adı altında termik santrallerin yapımı için yol verildi. İlk termik santraller Vize ve Çerkezköy-Silivri arasında yapılacak.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarılan çevre düzeni planı değişikliği duyurusunda Trakya’da iki ayrı yerde termik santraller kurulacağına yer verildi. Daha önceki planlarda “tarım alanı” ve “Orman alanı” olarak geçen Çerkezköy-Silivri arası ile Tekirdağ Vize yakınlarındaki iki bölge “Enerji Üretim Alanı” (EÜA) ilan edildi. EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali ve TKİ Vize Termik Santrali alanlarının yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarına işlenmesine yönelik olarak plan değişiklikleri ile kömüre dayalı termik santrallerin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapı hazırlandı.

TARIM VE ORMAN ALANLARI ENERJİ ÜRETİM ALANI!

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Vize EÜA olarak belirlenen bölge, Kırklareli’nin Vize ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 146 hektarlık bir alanda kurulacak olan Vize EÜA, Okçular köyüne yaklaşık 2.5 kilometre, Akpınar köyüne ise yaklaşık 3.5 kilometre uzaklıkta. Alan halen yürürlükte olan Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” ve “Orman Alanı” olarak yer alıyor. Ayrıca “Yer Altı Suları Besleme Alanı” kapsamında bulunmakta. EÜA ile ilgili plan değişikliği raporunda alanın Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ise “Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan”, Tarımsal Niteliği Sınırlı Alan” ve “Orman Alanı” olarak yer aldığı, ayrıca “Yer Altı Suları Besleme Alanı” kapsamında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

SİLİVRİ’YE TERMİK SANTRAL

İkinci termik santralin kurulacağı Enerji Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Çerkezköy EÜA ise  İstanbul Silivri ilçesi sınırları içerisinde kalıyor. Çayırdere köyünün yaklaşık 5 kilometre batısında, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçe merkezinin ise 7 kilometre doğusunda yer alan EÜA’nın yüz ölçümü ise yaklaşık 545 hektar alanı kapsıyor. İstanbul-Tekirdağ il sınırında yer alan termik santralin 60 hektarlık kısmı Tekirdağ, 485 hektarlık kısmı ise İstanbul’da yer alıyor. Alanın Tekirdağ il sınırlarındaki bölümü Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” ve “Orman Alanı” olarak yer alırken, ayrıca “Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı” ve “Yer Altı Suları Besleme Alanı” kapsamında bulunmakta. İstanbul il sınırlarındaki bölümü ise “Ağaçlandırılarak Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alan” olarak yer almakta.

Her iki termik santral için ÇED raporları İTÜ tarafından hazırlandı. Hazırlanan bu ÇED raporlarında termik santrallerin su talebi ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağı, hava kalitesini etkileyecek bir emisyon yaratmayacakları, ileri yakma teknolojilerinin kullanılacağı gibi santral övgüleri yer aldı.

BİR ZAMANLAR TRAKYA…

Termik santraller ve yapılan plan değişiklikleri ile ilgili bir açıklama yapan Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çidem, Trakya’nın havası, suyu, toprağı ve insanıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en değerli bölgesinden birisi olduğunu belirterek, “Ülke nüfusunun yüzde 20 sinin yaşadığı bölgenin 3 ili, 3 denizi, 3 dağı, 3 ormanı ve bir nehri vardı. Ergene Nehri 40 yıl önce yapılan sanayileşme planı sonrası öldü. Istrancalarda ki kaynaklar üzerine çimento-kil-demir-bakır-altın-gümüş-taş-çakıl vb. vahşi madencilik ile geliyorlar. Trakya’nın suları çarpık sanayileşme ve plansız yapılaşma uğruna yok ediliyor. Bir zamanlar Pirinç ihtiyacımızın yüzde 80, Ayçiçeği yüzde 60 Buğday yüzde13 İhtiyacını karşılayan Ergene havzası tarım dışında kalıyor. Ülkenin yüzde 3’lük toprağı üzerinde yaklaşık 2 bin 100 sanayi tesisi var” dedi.

ÜLKENİN EN KİRLİ HAVASI TRAKYA’DA

Ülkenin en kirli havasının Keşan’da ölçüldüğünü aktaran Çidem, “Bunun üzerine bir de  Trakya’ya 2  Kömürlü Termik Santral. Buna ne denir..?” diye sordu. Çidam, termik santral yapılmak istenen Vize’nin Türkiye’deki 11 yavaş şehirden (Citaslow) biri olduğunu hatırlatarak “ Vize’de turizmin her çeşidi planlanmış. Hiçbir planlamada kömüre dayalı termik santral yer almamıştır. İşte bu yüzden Vize Cittaslow dur” dedi.
Çidem, Vize de 11 köyü kapsayan “linyit kömür arama sondaj sahası”nın 1, sınıf tarım toprağı-mera ve orman ile birlikte Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından biri olan Istranca Dağlarında temiz kalan, doğası bozulmamış birkaç köyü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi.