(HaberSol – 29 Kasım 2016)

Kültürpark Platformu: İzmir’in ortasında kent suçu işleniyor, göz yummayacağız!

İzmir’de kentin en önemli kamusal alanlarından biri olan tarihi ve doğal sit Kültürpark’ın yanında, Basmane Meydanı’nın ortasında Sancak ailesinin yükseltmeye hazırlandığı Folkart kulelerine tepkiler büyüyor. Kültürpark Platformu tarafından Basmane’de yapılan açıklamada, “İzmir’de kent suçu işleniyor, bu suça göz yummayacağız” denildi.

İzmir’in en önemli ve en değerli kamusal alanlarından biri olan Basmane Meydanı’nın AKP yandaşı sermaye grubu Sancak ailesine peşkeş çekilmesine yönelik tepkiler her geçen gün daha da büyüyor. Basmane semtinde, kamuoyunda “Basmane çukuru” olarak bilinen alana Sancak ailesine ait Livamine Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Folkart Toplu Konut, İş Merkezi ve Ticaret Merkezi’ne yurttaşlar itirazlarını sürdürüyor.

Kültürpark Platformu, bugün Kültürpark’ın Basmane Meydanı’na bakan 9 Eylül kapısında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Özlem Şenyol okudu.

“KÜLTÜRPARK’I FOLKART’IN BAHÇESİ YAPACAKLAR!”

Sancak ailesi tarafından yapılacak olan rezidans, ticaret merkezi ve iş merkezi inşaatlarının ÇED sürecinin başladığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Söz konusu rapora ilişkin gerekli bilimsel inceleme ve değerlendirme TMMOB’a bağlı ilgili meslek odalarımız tarafından yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçeleri iletilmiştir. Turizm, ticaret, ofis ve konut gibi birçok kullanımı içinde barındıran, biri 68, diğeri 49 kat olan iki kulenin bulunduğu bir görsel ile söz konusu gökdelen yapısı İzmir kent gündemine oturmuştur. Söz konusu gökdelenin hemen doğusunda ise Kültürpark bulunmaktadır. Ne tesadüftür ki, bu proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Koruma Kurulu’na onaya sunulan Kültürpark Revizyon Projesi aynı dönemlere denk gelmiştir. Söz konusu projeye ilişkin Kültürpark Platformu olarak kamuoyu ile paylaştığımız itirazlarımıza ilişkin herhangi bir geri dönüş olmamışken, Kültürpark’ın hemen yanı başında yükselecek bu yapı ve Kültürpark Projesi’ni birlikte düşündüğümüzde Kongre Merkezi’nin altına getirilmek istenen otopark ve yol bağlantıları ile kentin en önemli yeşil alanı Folkart’ın özel bahçesi haline getirilmektedir. Diğer taraftan yapının yapılacağı imar adasının bir cephesi İzmir kentleşme tarihi açısından Cumhuriyet, Lozan, Montrö meydanları ile aynı nitelikte öneme sahip olan 9 Eylül Meydanı’na bakmaktadır. Meydan’ın siluetinin bozulacağı ve Meydan’da bulunan Basmane Garı gibi önemli tarihi değere sahip yapılar üzerinde de ezici bir baskı unsuru oluşturacağı da düşünüldüğünde İzmir’in önemli tarihi miraslarının geleceği açısından kentliler olarak  endişelerimiz git gide artmaktadır.”

“KAMUSAL ALAN SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

Söz konusu alanın “kamusal alan” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kamusal alan olarak kullanılan İzmirli’ye ait olan bu alan sermayeye peşkeş çekilmiş ve ortaya büyük bir kent suçu çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelinen bu süreçte yapılmış olan hatadan dönülmediği gibi bugün geldiğimiz noktada Kültürpark’a 2 bin 500 kişilik kongre merkezi yapmayı planlayarak, Kültürpark’ın fuar Gaziemir’e taşınmışken yakaladığı Behçet Uz’un hayalindeki yüzde 80’i yeşil Kültürpark olma şansını aynı ekonomik kaygılarla bir kenara iten belediyenin söz konusu kompleks yapının içinde yer aldığını görülmektedir. Başta bu kent suçunun ilgili idare tarafından bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bir holdingin AVM-iş merkezi-rezidans kompleksine, hem de meşruluğu tartışmalı, kentsel altyapı ve siluete vereceği zararları bariz olan böyle bir altyapıya taşıyacaklar. Belediye’ye ‘Bu kararını içinize sindirebiliyor musunuz’ diye sormak istiyoruz” denildi.

“BU KENT SUÇUNA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Basmane bölgesinin, 19. yüzyıl ortalarında rasyonel ve modernist düşünce ve planlama anlayışının kente aktarıldığı anıt mekan niteliğinde bir kent parçasının içinde bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’in tarihi boyunca Roma, Osmanlı, Cumhuriyet dönemleri gibi birçok tarihi katmanı barındıran Agora’sından Altınpark’a ve Anafartalar Caddesi’ne kadar Basmane, Kemeraltı bölgelerinde yer alan tarihi değere sahip nitelikli birçok yapının bulunduğu bölge tüm bu özellikleri ile önemli bir turistik değer taşımaktadır. Ancak projenin gerçekleşmesi durumunda Agora’dan çekilecek fotoğraf karelerine de gökdelen kuleleri girecektir. Agora sadece gezilirken bile ziyaretçiler tarihsellik hissini bütünüyle kaybedecektir. Basmane’yi ekonomik olarak kalkındıracağını söyleyenler, kentin turizmini dinamitlediklerini görmemektedir. Emsal niteliği taşıyacak bu yapının değerlerimiz üzerinde oluşturacağı rant baskısı ile birçok olumsuz çevresel etkisinin olacağı açıktır. Bu bölgedeki yoğun dokuya baktığımızda ise yeşil alan miktarının bugün bile karşılanmadığı proje ile öngörülen 5 bin 870 kişi için zorunlu ihtiyaç olan 58 bin metrekarelik yeşil alanın karşılanması imkânsızdır. ÇED süreci başlayan proje yukarıda sayılan nedenlerle hukuka, imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırıdır. Bu kapsamda, kent bütünündeki dengeleri etkileyecek plan ve proje kararlarının bütüncül olmasının önemli bir gereklilik olduğu da göz önünde bulundurularak; büyük inşaat yoğunluğuna sahip, bölgenin dokusuna aykırı proje gerçekleşirse hem Kültürpark’ta hem de tarihi dokuda yaratacağı olumsuz durumlar ve birçok çevre sorunu ile daha yaşanabilir İzmir umudumuzu yok edecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bu projeye başlamadan dur demeye ve Kültürpark Revizyon Projesini Koruma Kurulu’ndan çekmeye davet ediyoruz. Geçmişte başlamış olan kent suçuna göz yummak istemiyoruz!”