(350 Ankara – 6 Aralık 2016)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Ekim 2016 tarihinde yaptığı plan değişikliği ile Trakya havzasında 2 termik santral projesininin önünü açtı.”Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” adıyla açıklanan değişiklik beraberinde 1/25.000’lik planların da değiştirdi ve 2 alan Enerji Üretim Alanı ilan edildi.. Bu değişiklikler ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından askıya çıkartılarak itiraz süresi başladı.

1 Plan 3 Kenti Değiştiriyor!
1/100.000 planı değişikliği sonrasında İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli’de de 1/25.000 planları değişti. Plan değişiklikleri ile ilgili il çevre müdürlüklerinin duyurularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

-Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyurusu

-İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyurusu

-Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyurusu

Yerli Kömür Elektrik Santralleri

Plan değişikliğindeki santral sahalarının ilki Çerkezköy’e çok yakın bir noktada. Proje sahası Tekirdağ ve İstanbul belediyesi sınırlarına giriyor. Bölgede 495 milyon ton kömür olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, proje sahası EÜAŞ’a devredilen sahalardan bir tanesi.

Diğer santral ise Kırklareli Vize’ye çok yakın bir bölgede. Alan tamamiyle Kırıklareli ili içinde. Kömür rezervi ise TKİ’ye ait. 140 milyon ton rezervin olduğu tahmin ediliyor.

Her iki sahada 2005 yılına kadar bilinmeyen, 2005’de başlayan kömür aramaları ile ortaya çıkan sahalar. Kömürün ise oldukça nemli olduğu, yüksek kül ile çeveye ciddi miktarda külün yayılacağı ise bir başka bilgi.

Rödovans Yoluyla Elektrik Projeleri

Türkiye uzun bir süredir rödovans modeliyle elektrik üretimini yerli kömürde kullanılıyordu. Bugüne kadar 3 bin MW’a yakın güç için 9 projede rödovans modeli kullanılmıştı. Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği raporunda ise Trakya’daki bu sahalar 2019 yılına kadar yatırma hazır hale getirilecek yerler olarak gösterildiği Enerji Bakanlığı raporlarında tespit edilmişti. Dolayısıyla, bu plan değişikliği santral yapılmadan önce, santralin yatırıma hazır hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar için gerekli.

Plan değişikliği yeraltı suyunu ve tarımı öldürmek için!

Projelerin değiştirdiği her iki saha asıl planda “Tarım Arazisi” ve “Orman Alanı” olarak yer almakta, ayrıca “Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı” ve “Yeraltı Suları Besleme Alanı” kapsamında bulunmakta. Yani Trakya’nın yeraltı su alanları üstündeki tarım ve orman alanı üstüne kurulu. Plan bu durumda yeraltı su besleme alanını ve üstündeki tarım ve orman arazisini yok edeceği açık bir şekilde plan raporunda yer alıyor. Plan santrallerin gerçekleşmesi durumunda ihtiyacı olan suyu çevredeki yeraltı su kaynaklarından karşılanacağını belirterek çevresini de kurutacağını ortaya koyuyor.

İstanbul İl sınırlarındaki bölümü ise yürürlükteki İstanbul İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Ağaçlandırılarak Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alan” olarak yer almakta.

Söz konusu santrallerin su ihtiyacı DSİ tarafından geliştirilen Yoncalı ve Vize Bölgesindeki YAS kaynaklarından rahatlıkla karşılanabilecek durumdadır.”

Plan Raporu, sayfa 11

İklimi Değiştirecek

600 milyon tona yakın rezervin yakılmasını yol açacak plan değişikliği ile önce altyapı çalışmasını Enerji Bakanlığı başlatacak. Bunların içinde kömür çıkartmak için bölgenin susuzlaştırılması da var. Yatırıma hazır hale gelince ihaleye çıkılacak. İhaleyi kazanan firma ise yatırımı yaparak. Böylece 2 sahanın yeraltı suyu yok edilecek, kömür çıkartılacak ve her yıl milyonlarca ton kül çevreye yayılacak, santralin ihtiyacı içinse çevredeki yeraltı su kaynakları kullanılacak.

5 Maddede Neden Trakya’da #KömüreYerYok

1- Tarım, orman ve yeraltı su kaynaklarını yok edecek, Trakya’da iklim felaketlerinin daha şiddetli ve sık yaşanmasına yol açacak.

2- 40 yılda bu iki rezervin yakılması ile yılda 15 milyon ton kömür çıkartılarak yakılacak ve 12 milyon ton karbondioksit atmosfere yayılarak iklim değişikliğini hızlandıracak.

3- 3,5 milyon ton uçucu kül oluşacak. Bunların bir kısmı filtereler ile tutulabilecek. Filtreler denetlenmezse ve çalışmazsa hiçbiri tutulmayacak.Böylece tonlarca kül tarım, orman ve yerleşim bölgelerine yayılacak.

4- 2050 yılına kadar fosil yakıtlardan kurtulmak gerekiyorken, bu sahalar projelendirilerek 2050 sonrasında da çalışmaya devam edecek. Yani iklim değişikliğini durdurmayı imkansız hale getirecek.

5-Santral çevresini de kurutacak! Santralin ihtiyacı olan suyun DSİ’nin çevredeki yeraltı su kayanlarından karşılanacağı açıkça planda yazılmaktadır.